Hoppa till innehåll
Hållbar energi för alla

På Amazon är vi inte rädda för att sätta höga mål för att bidra till en snabbare klimatomställning. Det tar oss närmare vårt mål: att nå 100 procent förnybar energi i vår verksamhet år 2025. Under 2022 satte Amazon nytt rekord genom att vara det företag som köpte mest förnybar el under ett år. Genom 133 nya porjekt i 11 länder ökade energikapaticteten med 8.3 gigawatt.

Som en del av detta arbete har Amazon bland annat investerat i fyra vindkraftsprojekt i Sverige. Sammantaget kommer vindkraftsprojekten att tillföra 746 megawatt förnybar el till Sveriges elnät, motsvarande den genomsnittliga årliga elkonsumtionen för mer än 253 000 svenska hushåll.

Genom energieffektiva servrar och omfattande effektivitetsprogram kan Amazon Web Services erbjuda en infrastruktur som är fem gånger mer energieffektiv än medianen bland undersökta datorhallar hos enskilda företag. Svenska företag kan därför bearbeta sin data i molnet och på så sätt minska sin elkonsumtion med nästan 80 %.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Amazon är partner till initiativet First Movers Coalition, en koalition för att leda omställningen från fossila bränslen i sjöfarten. Initiativet lanserades tillsammans med World Economic Forum och USA:s regering. First Movers Coalition samlar flera stora globala företag och flera länder däribland Sverige, för att minska utsläppen i den globala sjöfarten och stötta teknikinnovation som möjliggör fossilfria globala transporter till havs. Genom att delta i arbetet åtar sig även Amazon att minst 10 procent av alla våra internationella leveranser till havs ska vara fossilfria 2030 och att alla våra leveranser till havs ska vara fossilfria 2040.

Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna kräver gemensamma krafttag därför startade 2019 Amazon tillsammans med Global Optimism initiativet The Climate Pledge – ett åtagande om att nå nettonollutsläpp år 2040, tio år tidigare än Parisavtalet. Hittills har 300 företag och organisationer inom fler än 50 branscher skrivit under the Climate Pledge, som både handlar om att minska sina egna utsläpp men också om att inspirera fler företag och organisationer att höja sina ambitioner. Som en del av The Climate Pledge har Amazon även ett investeringsprogram som stöttar utvecklingen av nya teknologier som kan minska utsläpp.

Ekosystem och biologisk mångfald

För att värna ekosystem och biologisk mångfald samarbetar Amazon med Katrineholms kommun och det lokala vattenbolaget Sörmland vatten för att uppgradera stadens dagvatteninfrastruktur och för att skapa en ny våtmark utanför Katrineholm. Projektet ska stå klart 2026 och kommer att bidra till att minska risken för översvämningar, förbättra vattenkvaliteten, stödja den biologiska mångfalden och samtidigt ge invånarna ett nytt friluftsområde.

2021 var Amazon ett av de företag som startade Lowering Emissions by Acceleration Forest Finance Coalition (LEAF). LEAF är ett globalt initiativ lanserat av regeringar och företag världen över och har hittills resulterat i att över en miljard dollar allokerats till att skydda världens tropiska regnskogar.

 

Kontaktpersoner

Helena Hånell McKelvey
Samhällspolitisk chef Norden
Amazon
hhanellm@amazon.com

 

 

Sandra Karlsson,
Head of Public Policy Sverige
Amazon Web Services
sakarls@amazon.lu