Hoppa till innehåll

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för oss alla

God utbildning för alla

Advania är en stor leverantör av IT till Sveriges skolor. Lika viktigt som tillgång till infrastruktur, är pedagogiskt stöd och utbildning av lärare för att bidra till en likvärdig skola och utveckla Sveriges viktigaste rum – klassrummet.

På Karlbergsskolan har Linda och hennes elever skapat roligare mattelektionerna och stärkt samarbetet tack vare digitala verktyg så som iPads och appar som ger ett mer levande och engagerande klassrum:

Kreativt digitalt samarbete i klassrummet

Tillsammans utvecklar vi Sveriges viktigaste rum

Johan Lindström
Johan Lindström.

 

Kontaktperson:

Johan Lindström
Utbildningsansvarig Advania Skolpartner
072-145 04 32

johan.lindstrom@advania.com


Hållbar konsumtion och produktion

Att öka livslängden på IT-hårdvara är det enskilt viktigaste bidraget en IT-återförsäljare idag kan göra för att gå mot mer cirkulära materialflöden och minska på mängden elektronikavfall. Advania erbjuder en säker och sammanhållen process för återtag, säkerhetsradering av data och försäljning på en andrahandsmarknad. Advania kan idag säkerställa en andra livscykel för mer än 90% av de datorer vi tar tillbaka från våra kunder.

Kunskapsskolan i Sverige tar sitt ansvar när det gäller klimatpåverkan från deras runt 16 000 skoldatorer. Tillsammans med Advania jobbar de med ett pilotprojekt för att aktivt minska klimatavtrycket.

Den digitala skolan med eleven i centrum

Välj hållbarhetsmärkta IT-produkter för din verksamhet

Claes Fisherström
Claes Fisherström.


Kontaktperson:

Claes Fischerström
Manager Advania Finance
073-9959057

claes.fischerstrom@advaniafincance.se