Hoppa till innehåll
Ett proof of concept för att optimera och spara energi i industrisektorn
Hur kan sensorteknik och databehandling användas för att optimera och förbättra styrprocesser i industrisektorn, för att långsiktigt spara energi? Det var en utmaning som vi hjälpte Stora Enso att utforska, med Chalmersforskarna Anders Karlström och Veronica Olesen prisbelönta arbete som utgångspunkt och vi delfinansiering av Vinnova

Resultatet: En “trafikljusliknande” webbapp som ett proof of concept för att visualisera om delar av systemet i tillverkningsprocessen jobbar för hårt, för lite, med fel typ av intervall och mycket mer. Den informationen kan sedan användas för att förbättra och optimera produktionen på olika sätt, t.ex. minska energiförbrukning eller höja produktionstakten.

Läs mer på: https://www.prototyp.se/cases/stora-enso-proof-of-concept-save-energy

En app för att visualisera solenergidata och uppnå nollutsläpp

Hur kan man göra det lättare för elkonsumenter och solpanelsägare att överblicka och effektivisera sin solenergidata och långsiktigt uppnå nollutsläpp? En utmaning som Prototyp tog sig an tillsammans med Svea Solar och designbyrån Antrop genom att utveckla en unik app för visualisering av data.

Slutprodukten blev Svea Solar 2.0, en app för iOS och Android som ger användaren kontroll över sin egen produktion och förbrukning av solenergi samt tillgång till smarta analysfunktioner för att skapa förståelse för solenergi.

Läs mer på: https://www.prototyp.se/cases/svea-solar-app-for-all-your-energy


Gapminder Worldview Upgrader – ett roligt och utbildande verktyg som utmanar missuppfattningar om den globala utvecklingen

Hur bygger man ett verktyg som kan ändra människors världsbild? Ett verktyg som inte bara lär ut ny fakta utan också utmanar systematiska missuppfattningar kring livet i andra samhällen. Tillsammans med designbyrån Antrop hjälpte vi Gapminder Foundation att implementera deras vision; att förändra världsbilden för den stora massan. Detta via den nya digitala plattformen Gapminder Worldview Upgrader.

Gapminder hade publicerat flertalet böcker för att sprida en faktabaserad världsbild, och byggt ett enkelt digitalt kunskapstest (med tillhörande certifiering) i syfte att “väcka” och utbilda allmänheten kring världen och dess utveckling. Men de behövde något mer för att motverka okunskapen i större, global skala. Projektet resulterade i en skalbar webbapp som kan användas både av nyfikna individer och i utbildningssammanhang.

Läs mer om projektet på: https://www.prototyp.se/cases/gapminder-foundation-rosling

Tobias Bard
Kontaktperson:
Tobias Bard, vd
tobias.bard@prototyp.se