Hoppa till innehåll
IoT för en säkrare och smartare värld
Det hållbara samhället är ett uppkopplat samhälle. I takt med att världen blir alltmer uppkopplad växer också behovet av säker kommunikation och datahantering.
Genom smarta och säkra IoT-lösningar hjälper AddSecure kunder att optimera sin verksamhet, förbättra sin resurshantering, minska sina utsläpp och öka individers säkerhet och välmående.

3

Med smarta hemtjänstlösningar som kombinerar mänsklig omsorg med pålitlig och säker teknikövervakning och wearables bidrar vi till en säker, effektiv och individanpassad vård och äldreomsorg.

Mer info:  https://www.addsecure.com/smart-care-mo-start-page/safe-at-home/ (film på finska med engelsk text)

 

 

Hot och våld är ett ökande problem bland både elever och lärare på landets skolor. Vi hjälper skolor säkerställa att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt, och att rätt åtgärder och säkerhetsnivåer aktiveras för att förhindra eller begränsa påverkan av en incident till dess att extern hjälp anländer.

Läs om hur Dalhemsskolan i Helsingborg arbetar uppkopplat för ökad skolsäkerhet: https://www.addsecure.se/resource/skolsakerhet-i-dalhemsskolan/

 

 

Våra Smart Grids-lösningar är en del av de smarta och flexibla nätverk som behövs för att hantera förnybara energikällor och erbjuda moderna energitjänster. Vi hjälper nätoperatörer genom att tillhandahålla tillförlitlig realtidsinformation från nätet för att optimera energiutnyttjande och strömtillgänglighet samt minska driftskostnaderna. 

Läs om hur Affärsverken i Karlskrona tillsammans med AddSecure arbetar för ett smartare elnät. https://www.addsecure.se/resource/affarsverken/

 

 

En ständigt föränderlig och komplex värld kräver smarta lösningar som snabbt och säkert fångar upp, överför och svarar på händelsebaserad data. Våra IoT-lösningar används i olika typer av anläggningar och hjälper kunder gå från reaktiv till proaktiv anläggning underhåll, och därigenom minska kostnader, utsläpp och onödiga resor. 

Läs om Norrköpings val av lösning för smart och säker vatten- och avfallshantering: https://www.addsecure.com/resource/addsecure-contributes-to-safe-water-and-waste-handling-in-norrkoping-sweden/ 

Läs om Norrköpings val av lösning för smart och säker vatten- och avfallshantering: https://www.addsecure.com/resource/addsecure-contributes-to-safe-water-and-waste-handling-in-norrkoping-sweden/ 

 

Transporter står för när 25 procent av Europas utsläpp av växthusgaser. Vi hjälper transportföretag att koppla upp sina fordonsflottor och få tillgång till viktiga verksamhetsdata i realtid, datadriven intelligens och analyser. På så vis kan våra kunder optimera sina distributionskedjor, minska sina kostnader och utsläppsnivåer samt öka trafiksäkerheten.

Läs om hur 75 företag och 11 000 förare sparade 12 900 ton CO2 med hjälp av AddSecures Co-Driver-lösning under 2022:. https://news.cision.com/addsecure-group/r/addsecure-eco-driving-challenge-reduces-12-900-tons-co2,c3528899 

 

 

Världen behöver inte bara smarta lösningar. Den behöver smarta och säkra lösningar.

Kontaktperson:
Johanna Giorgi, Hållbarhetschef AddSecure Group AB