Hoppa till innehåll
Blocket – en plats för alla

Blocket som marknadsplats och som arbetsgivare är för alla. Med sina marknadsplatser bidrar Blocket till att förbättra relationen mellan arbetsgivare och arbetssökanden genom att aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald genom alla aspekter av värdekedjan.

På Blocket låter vi idéer och människor växa. Blocket är en arbetsplats där alla medarbetare samarbetar, tar ansvar, är modiga, snabbrörliga och flexibla samt skapar WOW. Vårt syfte är att bidra till en hållbar värld, med massor av möjligheter, för alla!

När det kommer till jämställdhet jobbar vi på flera plan och aspekter. Dels har vi högt uppsatta mål som vi aktivt arbetar mot, för att skapa en jämställd arbetsplats.
Dels har vi en intern arbetsgrupp som jobbar tvärfunktionellt med Diversity & Inclusion. Dels jobbar vi med jämställdhetsfrågan genom våra olika marknadsplatser, och dels jobbar vi kommunikativt med att ta ställning och höja rösten. Vi är även delaktiga i flera initiativ för att främja jämställdhet såsom Womentor, Female Founders och Tjejer kodar.

Välj begagnat istället för nytt för en hållbarare framtid

För Blocket är cirkulär ekonomi en del av affärsidén. När vi konsumerar för mycket leder det till att skogar huggs ner, vatten förorenas, hav fylls av plast, den biologiska mångfalden försämras och klimatförändringen förvärras. Om vi ska uppnå FN:s globala mål nummer 12 till år 2030, måste detta beteende ändras.

Genom att uppmuntra fler att välja begagnat istället för nytt skonar vi klimat och miljö och bidrar till en hållbarare framtid. Nya saker behöver inte tillverkas, färre grejer slängs och utsläppen minskar. Årligen sparar Blocket användare cirka 0,7 miljoner ton co2e genom att välja begagnat istället för nytt. Det motsvarar som om all trafik i Stockholm stod still i cirka tio månader.

Tero Marjamäki
Kontaktperson:

Tero Marjamäki
Kommunikations- och hållbarhetschef
tero@blocket.se
073 653 71 36