Hoppa till innehåll
Bidra till bättre förutsättningar för jämlika och kvalitetsmässigt likvärdiga utbildningar.

Tillsammans med partnerorganisationer såsom UNESCO och Close the Gap arbetar Huawei för att alla ska ha möjlighet att ta del av högkvalitativ utbildning, exempelvis genom förbättrad täckning och konnektivitet i glesbygd. Vi strävar också efter att öka människors digitala färdigheter för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för både mer likvärdiga utbildningar och individuell karriärutveckling. I vårt övergripande initiativ TECH4ALL använder vi oss av en så kallad DigiTruck – en flyttbar container vi konverterat till ett digitalt klassrum och som ställts ut i områden runt om i världen där de digitala färdigheterna bedömts som särskilt låga. Totalt har vår DigiTruck tillhandahållit mer än 38 000 utbildningstimmar i Östafrika och Europa.

https://www.huawei.com/en/tech4all/stories/digitruck

https://www.huawei.com/en/tech4all/stories/digitruck-france-v2

Insatser för att bevara naturen med hjälp av innovativ teknik

Huawei samarbetar med flera miljöorganisationer för att bevara vår natur och den biologiska mångfalden. Med hjälp av innovativa lösningar engagerar vi oss exempelvis i en rad projekt som bland annat syftar till att skydda skogar från illegal avverkning, främja den biologiska mångfalden, och att bidra till ökad förståelse för hur mänsklig aktivitet påverkar våra hav. I samarbete med WWF i Italien har vi tagit fram en anordning som med hjälp av AI-teknik kan identifiera avvikande ljud i ett skogsområde och automatiskt informera parkvaktare, och i Norge har vi tillsammans med lokala partners utvecklat en AI-lösning för att sålla bort invasiv lax ur vattendrag.

https://www.mynewsdesk.com/se/huawei-swe-corporate/pressreleases/ai-baserad-fiskfaella-stoppar-invasionen-av-puckellax-3194350

https://www.huawei.com/en/tech4all/stories/italy-biodiversity

Smartare solenergi


 

 

 

 

Huawei tillgängliggör världsledande solenergiteknik på den svenska marknaden via samarbetspartners över hela landet, och bidrar på det sättet även till att motverka de nuvarande energiutmaningarna i Europa. Svenska solenergikonsumenter och företag är mycket kunniga och måna om att installera marknadens mest effektiva och smartaste teknik och kan därför dra nytta av vår effektiva produkter som utvinner en hög grad energi.

Genom att göra solenergi mer smart vill Huawei vara en del i Sveriges satsning på att vara ledande i klimatomställningen genom att bidra till att solen blir människans huvudsakliga energikälla för minskad klimatpåverkan. Dessa lösningar kommer med en mängd smarta funktioner för att höja både effektiviteten och säkerheten för svenska aktörer.

https://www.mynewsdesk.com/se/huawei-swe-corporate/pressreleases/huawei-satsar-paa-solenergimarknaden-i-sverige-3026711

 

Kontaktperson:

Zongyang Zhao
Director of Strategy, Public Affairs & Communications
Huawei Nordic & Baltic
zongyang.zhao@huawei.com