Hoppa till innehåll
Internetstiftelsen ansvarar för en central del av den svenska infrastrukturen för internet eftersom vi säkerställer tillgängligheten av alla .se- och .nu-adresser. Utöver att säkerställa hög driftstabilitet och tillgänglighet arbetar vi även systematiskt och proaktivt med att garantera ett säkert internet med högt informationsskydd. Skolfederation har blivit en viktig del i digitaliseringen av den svenska skolan och Sambi utvecklar vård och omsorgssektorn. För att åstadkomma högsta kvalitet arbetar vi med en tydlig intern förbättrings- och felsökningsprocess baserad på ITIL och agila metoder, SIQ-modellen (Institutet för Kvalitetsutveckling) samt en extern certifiering enligt ISO 27001 (ledningssystemet för informationssäkerhet).

Geografiskt område: Sverige och globalt.

Utbildning för både yngre och äldre utgör en stor del av Internetstiftelsens främjande arbete för att verka för att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet. Exempel på våra initiativ är Digitala lektioner, Internetkunskap och DigidelCenter. På Internetstiftelsens öppna start- och mötesplats Goto 10 anordnas evenemang och möten om internetrelaterade frågor för att sänka trösklarna för de som vill utveckla sin idé, lära sig mer eller dela med sig av sin kunskap. På vår årliga konferens Internetdagarna lyfter vi viktiga frågor om digitalisering som bidrar till fortbildning för många yrkesgrupper. Jämställdhet, mångfald och inkludering är viktiga utgångspunkter i arbetet.

Geografiskt område: Sverige.

 

Mer information:

https://internetstiftelsen.se/domaner/
https://internetstiftelsen.se/om-oss/mer-om-oss/organisation/informationssakerhet/
https://internetstiftelsen.se/kunskap/for-samhallet/identitets-och-behorighetsfederationer/
https://www.skolfederation.se/
https://www.sambi.se/
https://digitalalektioner.se/
https://internetkunskap.se/
https://digidel.se/digidelcenter/
https://www.goto10.se/
https://www.internetdagarna.se

Jannike Tillå
Jannike Tillå.


Kontaktinfo:

Jannike Tillå

info@internetstiftelsen.se