Hoppa till innehåll
#290CyberSecurity är ett projekt som sprider kunskap om ett säkert användande av internet och kopplar digitaliseringens roll till hållbarhetsfrågor och de globala målen. Initiativet är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Volontärer från de organisationer som är med i initiativer håller föreläsningar ute på skolor i Sverige på plats eller digitalt och skolorna kan även få tillgång till lärarmaterial, inspelade filmer och övningar.

Är du säker?Syftet med initiativet är att eleverna ska förstå hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet. Genom att lära unga om hur uppgifter på nätet kan spridas och om hur de kan skydda sina uppgifter verkar vi för att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv.

Initiativets målgruppen är barn och ungdomar mellan 10-19 år. Materialet i projektet är speciellt framtaget av experter för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet och därmed anpassat för elever i olika åldrar och med olika förkunskaper.

Ett hållbart digitalt samhälle kräver bra it-säkerhet och medborgare som vet hur man agerar säkert på nätet. På så sätt kopplar initiativet till mål 11. Vidare kopplar initiativet till mål 4 då initiativet ger elever i olika åldrar tillgång till högkvalitativ utbildning av experter inom it-säkerhet, oavsett var i landet de bor eller vilka resurser deras skola har. Iom att detta initiativ engagerar flera olika aktörer och dessutom hela tiden välkomnar nya partner ombord är det också en direkt koppling till mål 17. De globala målen är inget vi kan uppnå ensamma. Ju fler vi är som enat jobbar ihop desto större påverkan!

Mer information finns på 290cybersecurity.se

#hackyourworld 2021 –Gymnasieelever hackar för hållbarhet

#Hackyourworld är ett initiativ med syfte att stärka gymnasieelevers kompetens inom programmering, hållbarhet och entreprenörskap. Det ägs och drivs av IBM och Ericsson med projekledning från Drivhuset. #HackYourWorld riktar sig till ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet.

Initiativet består av tre delar: Inspiration, utbildning och ett avslutande hackaton där ungdomarna får tävla i den bästa tekniska idéen för att lösa FN:s hållbarhetsmål. Under processen får studenterna utbildning i IBM Cloud, kreativt tänkande, design thinking samt hur man pitchar en idé.

I #Hackyourworld 2021 fokuserar vi på mål 4 – God utbildning för alla, samt mål 13 – Bekämpa klimatförändringar.
Detta är sjätte året #HackYourWorld genomförs och det når i år ca 1000 elever.

Evelina Pärnerud


Kontaktperson:

Evelina Pärnerud
CSR Leader Nordic IBM Corporate Social Responsibility
University Programs IBM University Programs
46-70 793 16 87
evelina.parnerud@se.ibm.com