Hoppa till innehåll
Hållbar affär genom design thinking

Hur kan vi integrera de globala målen i vår verksamhet? Den frågan har vi på Usify tagit oss an, både för egen del och tillsammans med kunder. Vårt Global Jam är en intensiv, lärorik och lekfull 1,5 till 2-dagarsworkshop där deltagarna utforskar den egna verksamheten och affären i ljuset av de globala målen. De identifierar nyckelområden och tar fram första idéer och prototyper till lösningar för hur man konkret ska gå till väga för att utveckla en hållbar affär.

Läs mer och se en film från Global Jam här

3Framtidens vård är personcenterad, nära och digital

Det pågår en stor omställning av hälsa, vård och omsorg i Sverige för att möta de demografiska utmaningarna och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Denna omställning påverkar verksamheten hos vård- och omsorgsgivare, från övergripande strategisk nivå till hur de enskilda kontakterna mellan patient och vårdgivare ser ut. Inom det ramavtal om designtjänster som Region Östergötland tecknat med Usify har vi bland annat stöttat strategiarbetet för Nära vård. Vi har också genomfört behovsanalyser och processkartläggning som en del i införandet av system och arbetssätt för hemmonitorering.

Komplex industriell transformation blir greppbar

När LKAB tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvo inledde arbetet med en ny världsstandard för fossilfri, digitaliserad och automatiserad gruvdrift på stora djup tog de hjälp av design thinking i form av Usifys metod strategisk dialog för att utveckla en gemensam berättelse om visionen och roadmapen. Med stöd av enkla visuella metaforer skapades gemensam överblick och detaljförståelse. I strategisk dialog kombinerar vi strukturerade, samskapande och deltagarstyrda workshops med en visuell dialogkarta för samsyn, delaktighet och förankring.

 

Bjarte Bugge
Kontaktperson:

Bjarte Bugge, vd

bjarte.bugge@usify.se