Hoppa till innehåll
En färsk rapport från Visolit och analysföretaget Radar visar på stora brister: Många svenska små- och medelstora företag har låg säkerhetsmognad samt nyttjar ej kraften i molnlösningar utan prioriterar effektivisering framför innovation och säkerhet. I rapporten kommer vi med konkreta råd till vad företagen bör göra för att stärka sin digitala mognad och säkerhetsmognad.

– Situationen är en betydande affärsrisk för många svenska företag som omedelbart bör prioritera sitt arbete med digital mognad och säkerhet samt söka externa råd vid behov. Samtidigt behöver företagen stöd från myndigheterna, till exempel i form av ökad satsning på utbildning av IT-kompetens, säger VD i Visolit Sweden AB, Johan Ripe.

IT är inte längre en stödfunktion, utan en viktig del av verksamheters DNA, vilket sätter IT-branschen i framkant av omvandling och innovation i samhället. Som nyligen utgivna rapporter visar är IT-branschen också en stark bidragsgivare till expertis inom andra sektorer och stöder därmed samhällsomvandlingen inom alla sektorer. Detta ökar vikten av teknik och kompetens i samhället samt understryker den centrala roll som IKT kan spela för hållbara-och säkra- lösningar. Detta är en utmaning och en möjlighet som Visolit har tagit flera steg för att möta, bland annat inlett en dialog på med politiker och beslutsfattare samt relevanta organisationer i Norge och Sverige. Samarbetet med Tech Sverige och rapporten med Radar är ett exempel på detta.

Mer info:

https://www.visolit.se/artiklar/ny-undersokning-stor-brist-i-moln-och-sakerhetsmognad-i-sma-och-medelstora-foretag-hotar-svensk-konkurrenskraft

 


Kontaktperson:

Johan Ripe
Managing Director 

+46738558908