Hoppa till innehåll
Som ett led i en långsiktig plan att agera mot klimatförändringarna har Tele2 kraftigt minskat utsläppen av växthusgaser. I Sverige använder Tele2 sedan 1 januari 2018 100% el från förnyelsebara källor, vilket har lett till att utsläppen i den egna verksamheten har minskat med över 90%. Tele2 klimatkompenserar för återstående utsläpp i sin egen verksamhet. Detta innebär att Tele2 är klimatneutrala i den egna verksamheten.

Tele2 är självklart inte nöjda med detta, utan nästa steg är att kraftigt minska utsläppen i den egna värdekedjan. Detta kommer Tele2 att göra i linje med de krav som klimatvetenskapen ställer  för att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader.

Mer information:  https://www.tele2.com/sustainability/our-focus-areas/environment

Erik Wottrich
Erik Wottrich.


Kontakt:
Erik Wottrich
Head of Sustainability Communications & Sustainability
Tele2 Sverige 

erik.wottrich@tele2.com