Hoppa till innehåll
Atea Sustainability Focus

Initiativet Atea Sustainability Focus samlar nordiska IT-köpare för att påverka den globala IT-branschen i mer hållbar riktning. Initiativets hjärta är en årlig undersökning där IT-köpare anger vilka frågor de anser som mest angelägna för branschen att öka takten i. Ett expertråd bestående av engagerade köpare med bakgrund inom IT, hållbarhet och inköp väljer utifrån resultaten i undersökningen en fokusfråga och tar fram rekommendationer kring hur den kan adresseras. Detta sammanfattas i en rapport som överlämnas till branschens hållbarhetsorgan RBA.

Syftet är att utnyttja den samlade kraften från en marknad som är betydelsefull för branschen och dels vara tydlig med vilka åtgärder man vill se, och dels skapa en plattform för dialog så att köparnas krav och branschens förflyttning kan ske på ett så effektivt och för alla parter gynnsamt sätt som möjligt. ASF ger branschen värdefull insikt om köparnas prioriteringar i hållbarhetsfrågor, en kompass att styra mot, och köparna möjlighet att påverka på ett sätt som är omöjligt enskilt.

Globalt mål 17 handlar om partnerskap och att söka nya lösningar för samverkan för att uppfylla de globala målen. ASF visar hur tillsammanskraft kan öka takten i omställningen för en hel bransch genom dialog, kunskapsutbyte och samordning. I november 2020 introduceras en möjlighet att fördjupa partnerskapet.

Läs mer på: atea.se/atea-sustainability-focus/

Chiara Selvetti
Chiara Selvetti.


Talesperson:
Chiara Selvetti
Hållbarhetschef Atea Sverige

 

 

100 %-klubben

100 %-klubben sporrar organisationer att nå ett hundraprocentigt återtag av sin IT-utrustning. Medlemskapet är kostnadsfritt och innefattar stöd från Atea i att göra en kartläggning och skapa processer för en hållbar livscykelhantering samt sätta mål för när 100 procent återtag ska vara uppnått. Klubben, som också är en plattform för inspiration och kunskapsutbyte medlemmar emellan har idag 400 medlemmar, både privata och offentliga.

De växande bergen av elektronikavfall är branschens kanske största hållbarhetsutmaning och innebär stora påfrestningar på miljö och klimat. Majoriteten av IT-produkter som återtas kan återanvändas med stora koldioxidbesparingar som följd, men återtaget måste öka markant. Med 100 %-klubben vill Atea på ett konkret sätt hjälpa verksamheter att nå ett systematiskt hundraprocentigt återtag och bidra till en cirkulär omställning. Många gånger är detta också startpunkten för ett bredare engagemang för hållbar IT.

Kunskapen och stödet via 100 %-klubben bidrar till att fler IT-produkter kan få ett andra och längre liv och, när det inte längre är möjligt, återvinnas på ett säkert och miljökorrekt sätt. Det bidrar i sin tur till att avfallet minskar, produktlivslängden ökar och andelen återvunnet material i nya produkter blir högre.

Läs mer på: atea.se/100-klubben

Joel Lindquist
Joel Lindquist.


Talesperson:
Joel Lindquist
Ansvarig 100 %-klubben Atea