Hoppa till innehåll
Digital säkerhet för de allra mest utsatta

Digital kvinnofrid är ett ideellt projekt som drivs av cybersäkerhetsföretaget Sentor och Uppsala Kvinnojour. Projektet inleddes hösten 2018, och föddes ur en vilja att bekämpa det omfattande hot som modern teknik utgör för kvinnojourer och de kvinnor, tjejer och barn de möter i sina verksamheter.

I Sverige saknades tidigare samlad och uppdaterad kunskap om våld som utövas genom digital teknik, samt konkreta säkerhetsåtgärder som både är nödvändiga och användbara. Digital kvinnofrid blev således det första initiativet i Sverige som förenar kunskapsfälten mäns våld mot kvinnor och IT- och informationssäkerhet, och belönades 2020 med Forums utmärkelse för “Årets initiativ”.

Genom Digital kvinnofrids kompetenshöjande insatser får kvinnojourer och andra organisationer som möter våldsutsatta möjlighet att förbättra verksamhetens interna säkerhet, men också kunskap och verktyg som kan förmedlas till stödsökande kvinnor och barn. Målet framåt är att anpassa och rikta våra budskap mot yngre målgrupper i större utsträckning, där vi ser ett stort behov av kunskap och en möjlighet att arbeta proaktivt.

Mer information:
sentor.se/om-oss/csr/
digitalkvinnofrid.se/


Kontaktperson:
Matilda Sjöstrand, CSR-ansvarig

matilda.sjostrand@sentorsecurity.com