Hoppa till innehåll

Samarbete och innovation för att omforma industrins framtid

För att accelerera arbetet mot en fossilfri framtid baserad på grön digital teknologi har Accenture, tillsammans med en rad andra företag i IT och telekomindustrin, signerat The European Green Digital Coalition – a Declaration to support the Green and Digital Transformation of the EU och i Sverige är Accenture med i den ideella föreningen Digitaliseringskonsulterna, som har som syfte att accelerera branschens strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle. Accenture är även en stolt partner till Exponential Roadmap Initatives 1.5°C Business Playbook.

Ett exempel på hur Accenture driver samarbete och innovation för att omforma industrier är programmet Nordic Innovation, där Accenture tillsammans med Nordiska Ministerrådet och Sitra utvecklar piloter i samarbete med den nordiska tillverkningsindustrin och ekosystemet runt den. Syftet med programmet är att initiera övergången till en cirkulär ekonomi genom innovation och tillväxt.

Mer info:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/companies-take-action-support-green-and-digital-transformation-eu

https://digitaliseringskonsulterna.se/

https://news.cision.com/se/accenture/r/accenture-ansluter-sig-till-the-exponential-roadmap-initiative-och-blir-partner-till-1-5-c-business-,c3239151

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-141/Accenture-Building-A-Future-Of-Shared-Success.pdf#zoom=50

 


Samhällspåverkan för en grön framtid

Att uppnå klimatmässig hållbarhet är en stor samhällsutmaning, och kommer att kräva nya innovationer och samarbetssätt över industrier och gränser. I november 2021, under FN:s 26:e internationella klimatmöte (COP 26), kommer Accenture att belysa den roll som framväxande och etablerad teknik kommer att ha när det gäller att accelerera takten av klimatmässig hållbarhet för att möta klimatets och samhällets behov.

Accenture kommer att föra samman nyckelkunder för att framföra övertygande och handlingsbar tankeledarskap med strategiska partners som World Economic Forum och UN Global Compact. Vi kommer att använda vår expertis för att fokusera på hur vi kollektivt driver innovation och lösningar för att omforma framtiden för industrin.

Mer info:

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-149/Accenture-United-Nations-Global-Compact-Communication-Progress-2020.pdf#zoom=40

3 
AI för mentalt välmående

Accenture i Sverige ansvarar för flera olika program för att driva innovation kring hälsa och mentalt välmående. Ett exempel är HumAInity Open Innovation Challenge. För att identifiera och stötta nystartade företag som arbetar för att förbättra mental hälsa i Norden driver Accenture HumAInity Open Innovation Challenge tillsammans med SingularityU Nordic, H&M, Futuristas, Vinnova och Rädda Barnen.

Genom att adressera den komplexa relationen mellan människa och teknologi – och mer specifikt mellan mentalt välmående och artificiell intelligens – är initiativet en utgångspunkt för förändringsskapande med en människocentrerad syn på teknologi.

Mer info:

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-141/Accenture-Building-A-Future-Of-Shared-Success.pdf#zoom=50

https://www.accenture.com/se-en/about/events/humainity-open-innovation-challenge


Global Change Award – för en accelererad cirkulär modeindustri

Som en grundande partner av Global Change Award har Accenture sedan 2015 drivit fram hållbara och cirkulära lösningar för modeindustrin. Global Change Award är en av världens ledande tävlingar för innovation, och den största inom modeindustrin. Varje år utses fem vinnare som både får finansiering och får delta i ett acceleratorprogram under ett år, utformat för att koppla samman vinnarna med modeindustrin för att påskynda processen med att få ut innovationerna på marknaden.

Global Change Award drivs i ett ekosystemspartnerskap av H&M Foundation, Kungliga Tekniska Högskolan och Accenture, med det gemensamma syftet att accelerera skiftet från en linjär till en cirkulär modeindustri. De fem vinnarna av Global Change Award 2020 blev utvalda från nästan 6000 bidrag över 175 länder och de presenterar nya, spännande cirkulära tillvägagångssätt för en hållbar framtid.

Mer info:

https://globalchangeaward.com/

https://www.accenture.com/se-en/case-studies/retail/hm-foundation-fashion-purpose

 

3 
Mobil data för att sakta ner spridningen av covid-19

Accenture och Telia omdefinierade tidigt under coronapandemin Telias Crowd Insights Platform för att hjälpa myndigheter att minska smittspridningen av COVID-19 och främja beslutsskapande. För att minska spridningen av coronaviruset behövde de svenska myndigheterna förstå hur de införda restriktionerna påverkade befolkningens beteende och rörelsemönster.

Telias redan existerande tjänst, Crowd Insights – delvis utvecklad av Accenture – försedde Folkhälsomyndigheten med viktiga insikter då den analyserade, anonymiserade och aggregerade mobil nätverksdata, och därmed kunde betydelsefulla insikter genereras för att sakta ner spridningen av viruset, samt främja beslutskapande baserat på statistik och exakta datapunkter.

Mer info:

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-141/Accenture-Building-A-Future-Of-Shared-Success.pdf#zoom=50

 


En techindustri för alla

Accenture i Sverige tar ansvar för att vara en plats där alla känner sig välkomna och stärkta av att växa och innovera, där företaget uppmuntrar varje människa genom att göra det möjligt för dem att utveckla sina unika talanger. Att säkerställa en inkluderande miljö för Accentures anställda – inklusive HBTQI och alla andra sexuella läggningar, könsidentiteter och uttryck – är en nyckelkomponent i företagets övertygelse om att jämlikhet driver innovation.

Ett exempel på hur Accenture säkerhetsställer en inkluderande arbetsplats för alla, oavsett sexuell läggning eller identitet, är deras partnerskap med Out In Tech, som arbetar för att säkerställa en techindustri där HBTQI-medarbetare både har full agens och representation på alla nivåer.

Sedan mars 2017 när Accenture meddelade sitt globala mål för att uppnå en könsbalanserad arbetskraft till 2025, har företaget gått från 37,6% till 52,2% kvinnliga nyanställda, och fortsätter att fokuserat driva arbetet mot att bli en arbetsplats med en jämställd representation på alla nivåer.

Mer info:

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-141/Accenture-Building-A-Future-Of-Shared-Success.pdf#zoom=50

 

Ingrid Alexanderson
Kontaktperson

Ingrid Alexanderson
Responsbile Business Lead Nordics

ingrid.alexanderson@accenture.com