Hoppa till innehåll
Förbättrat IT-stöd för välgörenhetsinsamling

Insamlings- och CRM-systemet Softronic Charity är en kraftfull helhetslösning för exempelvis insamlings- och välgörenhetsorganisationer som behöver hantera gåvor, kampanjer och relationer med givare. Genom att Softronic Charity ger en god överblick över verksamheten och en smidig administration, kan kunden fokusera mer på huvuduppgiften – locka nya givare och att utveckla relationen med befintliga givare.

 

 

3Together Against Diabetes1 – App för ett enklare liv

Together Against Diabetes1 (T.A.D.1) vill bidra till att sprida kunskap och information om typ-1 diabetes och hjälpa till att samla in mer pengar till forskningen. Softronic har byggt T1D-appen som tillhandahåller en samlad plattform för alla som på något sätt har en koppling till typ-1 diabetes. Appen består av två delar – en informationsdel och en funktionsdel och är helt gratis att använda. https://t1dapp.se

 


Digital transformering för snabba utbetalningar

Årligen betalas ca 14 miljarder ut från a-kassorna till ca 238 000 ersättningsmottagare i Sverige. För de svenska A-kassorna fick Coronapandemin en chockartad effekt när antalet medlemmar och ansökande i princip dubblerades över en natt. Det hade aldrig varit möjligt att bemöta denna anstormning utan den sammanlagda kraften i en genomgripande digitalisering. Utan chatbottar, automatiseringar och molnanslutningar som har gjort det möjligt för handläggare att jobba hemifrån och mycket annat, hade många svenskar fått vänta i månader på sina utbetalningar. Softronic bistod i att digitalt transformera bland annat IF Metalls A-kassa.

  

Tjänst för att motverka penningtvätt
Softronics antipenningtvättssystem CM1 är det ledande systemet för att motverka penningtvätt och korruption. Det är ett lysande exempel på hur vår tjänst bidrar i samhället och hjälper företag och organisationer att hitta misstänkt penningtvätt genom kontroll och uppföljning av nya och befintliga kunder.

Genom att använda CM1 för att inhämta kundkännedom för nya och befintliga kunder, kan företag enkelt och effektivt göra de kontroller, ex. matchning mot PEP- och sanktionslistor (PEP- och sanktionskontroll), och riskbedömning av kunder som lagstiftningen kräver. Under 2020 hade tjänsten 37 miljarder PEP-och sanktionssökningar

För fler case kopplat till de globala målen se Softronics hållbarhetsrapport, särskilt sida 9 samt 15–18.

https://www.softronic.se/wp-content/uploads/2020/04/hallbarhetsredovisning-2019.pdf

 

Joachim Lundberg
Joachim Lundberg


Kontaktperson
Joachim Lundberg,
Hållbarhetschef Softronic

joachim.lundberg@softronic.se
Telefon: 070-881 30 09