Hoppa till innehåll
Hållbar konsumtion och produktion

Enheter som samlas in och returneras till Foxway kommer alltid att vara en del av en renoverings-, reparations- eller uppgraderingsprocess. Detta är den genuina cirkulariteten som marknaden behöver. Högkvalitativa bärbara datorer har förmågan att leva mer än 5 år och i vissa fall upp till 12. Även mobiltelefoner kan leva mer än 5 år – och i vissa fall upp till 8 år om de hanteras noggrant i en delningsekonomi och med en additionalitetsprocess. Foxway tror att det behöver renas i leden och att rena ”traders” eller ”collectors” på sikt behöver fasas ut. För att nå det mål som Foxway satt upp, minska IT-fotavtrycket i EU med hälften måste denna metodik och insikt implementeras över hela branschen – från tillverkare till återförsäljare, kunder, finansiella institutioner och renoveringspartners.

De flesta bolag livnär sig fortfarande på en linjär affärsmodell där de producerar, säljer och i viss mån reparerar, men i takt med att det bildas allt mer e-avfall i kombination med låga insamlings- och återvinningsgrader, ökar trycket på våra begränsade resurser och belastningen på miljön.

Genom vår unika cirkulära affärsmodell har vi möjlighet att spåra, reparera och få värdefull insikt om livscykeln för tekniska enheter. Med våra AI-drivna verktyg kan vi förutsäga framtida livslängd och värde, vilket gör det möjligt för våra partners att inte bara fatta de rätta hållbara besluten, utan också göra det möjligt för finansiella institutioner, återförsäljare och partners att göra fördelaktiga finansiella avtal inom delningsekonomin, genom att erbjuda framtida prisåtaganden avtal och tjänster.

Foxway erbjuder återvunna IT-produkter av hög kvalitet för ett lägre pris som alternativ för nytillverkade lågprisprodukter. Förra året återvann och möjliggjorde Foxway återanvändning av mer än 1,5 miljoner databärande enheter. När en kund köper en renoverad dator, alternativt återlämnar eller återanvänder en dator, så besparar hen klimatet 258 kilo CO₂-ekvivalenter.

Foxways cirkulära lösningar gör att företag, offentlig sektor och skolor kan få tillgång till högkvalitativ teknik till en lägre kostnad och därmed ett lägre koldioxidavtryck. Alla kan bidra genom en ansvarsfull återanvändning av IT-produkter.

 

God utbildning och minskad ojämlikhet

Foxway arbetar med att sprida informationssamhällets fördelar till socialt utsatta grupper.

Detta har positiva effekter för den digitala inkluderingen. En halv miljard skolbarn har till exempel inte tillgång till Internet för utbildnings- eller sociala syften.

Tillgången till uppkoppling och digitala verktyg är ett måste för lika villkor mellan länder och elever. Ojämlikheten idag är större än under industrialiseringen. Detta är ett perspektiv som ofta glöms bort i debatten kring IT och hållbarhet. För att bidra till digital utveckling, utbildning och jämställdhet i mer socialt utsatta länder donerar och tillhandahåller Foxway kvalitativa digitala verktyg till skolor och organisationer i t.ex. Sydafrika och Tibet. Foxway levererar även IT-utrustning till skolelever i Estland som inte har råd att anskaffa sådan själva.

 

Bekämpa klimatförändringarna

Klimatpåverkan till följd av användningen av IT-produkter är ett av de områden som kan påverkas inom ramen för scope 3 – miljöpåverkan som uppstår från källor som inte ägs eller kontrolleras av företaget. Allt fler har infört olika formuleringar i sina policys, men tyvärr stannar det sedan där. Vi har tagit fasta på den insikten i utvecklingen av konceptet ”Mitt Hållbara Val”. Utgångspunkten är ett policy-drivet system som kombinerar finansiell data och hållbarhetsdata i ett och samma gränssnitt. Enkelt uttryckt, en lösning som hjälper varje medarbetare att göra hållbara produktval utan att kompromissa med kontroll eller kostnad för organisationen.

Läs mer på:

foxway.com/sv/hallbarhet/

foxway.com/sv/mitt-hallbara-val/

 

Stefan Nilsson

Kontaktperson:
Stefan Nilsson

stefan.nilsson@foxway.com