Hoppa till innehåll
3Ny teknik och senaste forskningen skapar vår hållbara och ljusare framtid 

Install arbetar med hållbara installationslösningar för att samtidigt som vi vill öka effekterna och tillgänglighet vill vi minska både klimatavtryck och driftskostnader. Genom att vara i framkant med ny teknik och genom att följa den senaste forskningen inom området verkar och bidrar Install till att:
• senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.
• Sverige år 2040 har 100 procent förnybar elproduktion.
• uppfylla Sveriges klimatmål om att vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Ett samhälle behöver både landsbygd och stad där människor värderas lika oavsett plats

Idag bor över 50 procent av världens befolkning i urbana områden och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer skapar ekonomisk tillväxt men bidrar också till ökade sociala klyftor och påfrestningar på vårt ekosystem. Vi strävar därför att med våra tjänster erbjuda en hållbar stadsutveckling med hållbarhet i fokus genom hela kedjan, från planering till en ny infrastruktur.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer.

För mer information: www.install.se


Linn FranssonKontaktperson
Linn Fransson
Hållbarhetsansvarig

linn.fransson@install.se