Hoppa till innehåll
Den 1 juni intervjuas Crister Fritzson, Net Insight i vår serie Hej vd.
Net Insight jobbar med stora evenemang i hela världen allt ifrån UEFA Champions League ,Vasaloppet, Swedish Hockey League, SHL European till  Broadcasting Union som ansvarar för Eurovision Song Contest. Under pandemin ökade efterfrågan på att se streamade liveevents dramatiskt vilket gett  god framtidstro mitt i all ovisshet.

Den 2 juni deltar Christina Ramm Ericson, näringspolitisk chef och Ellinor Bjennbacke, opinons- och utvecklingschef i Vitecherupp-podden. Det blir en djupdykning i rapporten Tech som Sveriges nya basindustri. En rapport som med siffror visar hur techbranschen har vuxit och nu utgör en viktig grund för svensk ekonomi och konkurrenskraft.

Den 2 juni publiceras debattartikeln Upprop för att stärka Sveriges digitala kompetens och konkurrenskraft.
– Näringsliv och akademi står redo – det är hög tid för kraftsamling skriver TechSverige tillsammans med företrädare för Sveriges Ingenjörer, IF Metall, Teknikföretagen samt forskare.

Den 7 juni intervjuas Catharina Borgenstierna vd på Camanio Care om rapporten Tech – Sveriges nya basindustri.

– För att skapa förändring och digitalisera offentlig sektor krävs ett modigt ledarskap som vågar att genomföra. Det behöver vi i Sverige, säger Catharina.

Den 8 juni kommentar Frida Faxborn, näringspolitiskt expert de föreslagna ändringar som KEMI och Skatteverket presenterar i sin slutrapport som utvärderar kemikalieskatten. Ändringsförslagen till kemikalieskatten välkomnas – om inte lagen dras tillbaka helt.

Den 9 juni bjöd näringsminister Ibrahim Baylan in TechSverige och företrädare för ett trettiotal organisationer till samtal om EU:s uppdaterade industristrategi. Vid mötet med ministern framhölls såväl behovet av att fördjupa den inre marknaden och undvika överimplementering, som att minska regelbördan och att se tjänstesektorn som en motor för tillväxt.

Den 9 juni intervjuas Kenneth Fredriksen, Huawei i vår serie Hej vd.
– Det har varit ett extraordinärt och utmanande år på många sätt. Vi stod tidigt inför pandemin i med att vårt huvudkontor ligger i Kina. Sett till ett europeiskt perspektiv var vi nog bättre förberedda än många andra och vidtog åtgärder tidigt, t ex genom att mobilisera för en extremt svår logistiksituation. Ur ett branschperspektiv var det dock positivt att se vad branschen bidrog med för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Den 15 juni intervjuas Johan Ripe, Visolit i vår serie Hej vd.
– Pandemin har eskalerat den strategiska betydelsen av IT. IT var viktigt förut men har blivit ännu viktigare för framtida utveckling av verksamheten oavsett om det rör sig om kommersiella företag eller offentliga verksamheter, säger Johan i intervjun.

Den 17 juni intervjuas Anna Herting på Womentor värdföretaget Agero om förutsättningarna i tech-branschen och hur hon själv hamnade där.

– Att visa barn tidigt de förebilder som finns är givetvis en bra idé. Jag är inte säker på att alla förebilder för tjejer behöver vara kvinnor, men en förebild ska vara cool, men samtidigt någon man tänker ”kan han/hon så kan jag också” om, säger Anna.

Den 21 juni intervjuas Mats Blomdahl, Bmore IT i vår serie Hej vd.
– Jag tror de flesta företag upplevde stor osäkerhet när pandemin var ett faktum – Bmore var inget undantag där vi inledningsvis genomförde en kort period av permittering. Snart insåg vi att alla våra kunder behövde mer IT-produkter än vad vi föreställt oss och vi behövde få tillbaka all personal i arbete, säger Mats om den första tiden under pandemin.

Den 22 juni publiceras TechSveriges medskick till förhandlingarna om EU-kommissionens förslag till ny lag om digitala tjänster, den så kallade Digital Services Act, DSA. I publiceringen poängteras vikten av att säkerställa att även den slutliga lagstiftningen – efter förhandlingar och kompromisser – uppfyller grundläggande principer som proportionalitet och regulatorisk tydlighet.

Den 24 juni kommenterar Lars Lundberg, näringspolitiskexpert vårt remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (2021/01304). I kommentaren konstateras att regleringsförslaget inte uppfyller kraven utan att det kommer att ge näringsliv, akademi och det offentliga stora extra kostnader och dessutom innehåller det många otydligheter och brister som riskerar att ge negativ inverkan på svensk och europeisk innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Den 29 juni hålls det första mötet i  Strategiska rådet. Bland annat diskuterades vägen fram till valet 2022.

– Vi diskuterade aktuella frågor för förbundet och vilka som bör prioriteras inför valet 2022, säger rådets ordförande Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på TechSverige.

Den 29 juni intervjuas Jennie Rassool, Bits Datai vår serie Hej vd.
– Vi har klarat pandemiåret bra. Vi gick ifrån strategiska beslut för att istället se över vad vi kunde hjälpa kunderna med här och nu, säger Jennie.

Den 30 juni kommenterar vi tillsammans med Tågföretagen Post- och telestyrelsen, PTS, förslag på åtgärder för bättre mobil uppkoppling på tåg.
-Vi uppmanar igen myndigheterna att nyttja kraften och de erfarenheter som finns inom ramen för vårt samarbete. Vi ser nu fram emot att få vara delaktiga i det fortsatta arbetet, skriver Lina Lagerroth, Tågföretagen  och My Bergdahl, TechSverige.

Den 1 juli kommentar Ying Cheng, grundare och vd för Arkus AI och Christian Guttman, AI-chef på TietoEvry det omfattande förslaget till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens.

Den 4 juli publiceras debattartikeln Sverige behöver lyfta blicken och möta framtiden.
– Medan vi avvaktar tar andra stora steg. Sverige är förvisso en digital stormakt men vi riskerar att halka efter och bli omsprungna av länder med mer ambitiösa planer, skriver Åsa Zetterberg tillsammans med Johan Britz, näringspolitisk direktör, Svenskt Näringsliv och Thomas Erséus, vd, Almega.

Den 5 juli deltar My Bergdahl i vårt Almedalsseminarium 5G för Sverige – ökad samverkan skapar innovationskraft.

Den 6 juli intervjuas Telekområdgivarnas vd Mattias Grafström. Sedan starten, i oktober 2006, har Telekområdgivarna bidragit till att väldigt många oseriösa försäljare och operatörer har försvunnit från marknaden genom ett aktivt samarbete med nätägande operatörer, Post- och telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket.

Den 7 juli deltar Lars Lundberg i seminariet Leder Sveriges AI-politik till ökad konkurrenskraft? Ett seminarium om hur Sverige kan stärka konkurrenskraften och samtidigt hantera riskerna med AI på ett ansvarsfullt sätt.

Den 7 juli deltar Frida Faxborn i TietoEvrys webbinarium om digitalisering som en förutsättning för en grön omställning.

Den 8 juli  gästas Vitecherupp-podden av My Bergdahl, näringspolitisk expert. Samtalet fokuserar på 5G som möjliggörare av ny innovation som tar digitaliseringen till nästa nivå.

Den 16 juli intervjuas Robin Suwe, Blocket i vår serie Hej vd.

– Många omvärderar sina arbetssätt och vi har hittat nya vägar för att samarbeta även om vi inte är på samma plats. Det kommer påverka hur vi jobbar, lever och umgås även framöver konstaterar Robin när det gäller hur pandemin har ju påverkat Blocket.

Den 21 juli intervjuas Avinash Limaye, TCS (Tata Consultancy Services) i vår serie Hej vd. TCS är en del av Indiens största industrikonglomerat Tata Group och har 470 000 konsulter i 46 länder. TCS etablerades i Norden 1991 och har i dag 15 000 medarbetare som arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Den 13 augusti publicerar vi en artikel om vårt samarbete med innovationshuset Changers Hub och deras programmeringsutbildning Changers Tech.

Den 17 augusti presenteras arbetet med att ta fram en digital guide för hur ansvariga roller på techbolagen ska agera i för jämställdheten kritiska situationer.

Den 24 augusti intervjuas Mimmi Holm, säljchef på Blocket om möjligheter och utmaningar i branschen. Blocket är ett av årets värdföretag för Womentor.

Den 31 augusti deltar Patrik Sundström digitaliseringschef på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och Eric Teder, Sverigechef för Doktor.se i Vitecherupp-podden. Temat är healthtech; en delbransch inom tech som vuxit i takt med den högteknologiska utvecklingen tillsammans med behovet av en bättre och mer effektiv vård. Det är en delbransch som är intressant och viktig ur många aspekter och som haft en betydande roll under coronarkrisen.

Läs mer om vad vi gjorde i september