Hoppa till innehåll
Bland våra cirka 1350 medlemmar återfinns allt ifrån små startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen. Under vinjetten ”Hej vd” samlar vi deras syn på året som gått, deras tankar om framtiden men också lärdomar och erfarenheter från en tid som inte liknar någon annan. Kenneth Fredriksen är Executive Vice President för Central East Europe and Nordic Region vid Huawei.

Hur vill du summera det år som gått, som till stor del präglats av coronapandemin?

– Det har varit ett extraordinärt och utmanande år på många sätt. Dock stod vi inför pandemin tidigt i med att vårt huvudkontor ligger i Kina. Sett till ett europeiskt perspektiv var vi nog bättre förberedda än många andra och vidtog åtgärder tidigt, t ex genom att mobilisera för en extremt svår logistiksituation. Logistiken är viktig i vår bransch men tanke på att det ofta är långa ledtider på produkter som vi säljer och där produkter ska fraktas från Asien till Europa. Vi såg snabbt ett ökande behov på digitaliseringslösningar och vi kunde leverera i den svåra situation vi som samhälle ställdes inför. Ur ett branschperspektiv var det positivt att se vad branschen bidrog med för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

– Vårt fokus har alltid varit kunderna och att leverera våra tjänster men i Sverige har den uppkomna situationen krävt att vi också fått lägga fokus på andra saker som att förklara och svara upp på missförstånd som ligger till grund för Huaweis utestängning från 5G-nätet. När jag ser tillbaka på året så är det med stolthet över att vi kunnat upprätthålla drift och verksamhet i Sverige och levererat till våra kunder, trots de utmaningar vi haft.

Vilka lärdomar har ni fått och vad tar ni med er?

– Pandemin har gjort oss mer flexibla i tankegångarna och hjälpt oss bli mer innovativa. Lärdomen är att man inte ska vara rädd för att testa nya saker och att det inte är så svårt som man tror. Trots krisen har landet hållit igång genom t ex hemarbete och undervisning på distans. Vi är otroligt anpassningsbara som människor och nation.

– Många fler har blivit en del av digitaliseringen och det digitala gapet har minskats, när man tvingades ställa om och använda sig av digitala lösningar. Det kommer att vara viktigt framöver, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv och för att säkerställa ekonomisk tillväxt i framtiden.

Om du blickar framåt, hur ser du på den närmsta framtiden?

– Vårt fokus som företag är i första hand att både vi och kunderna tar sig igenom den sista fasen av pandemin på ett tryggt sätt. Men det handlar också om att mobilisera och dra nytta av det vi lärt oss. Digitaliseringen kommer att vara på toppen av agendan för de flesta företag och då är det viktigt att vi bidrar inför de digitala investeringar som behöver göras. I krisen har många organisationer arbetat utan struktur och nu behöver man strukturera upp hur man använder sig av t ex digitala verktyg. Man behöver se hur man kan effektivisera och hitta en balans mellan det virtuella och de fysiska delarna och integrera det i kärnverksamheten.

Har du sett några konkreta fördelar med ert medlemskap i IT&Telekomföretagen under krisen?

– Vi som företag tror på samarbete och partnerskap och i det står IT&Telekomföretagen för en värdefull plattform som gör att företagen kan komma samman och lyfta våra viktigaste frågor och bidra till att sätta Sveriges digitala agenda framåt.