Hoppa till innehåll
Publicerad i GP 4 Juli 2021

Samhällsdebatten om 5G har i Sverige under lång tid fokuserat på säkerhetshot, handelskonflikter och rättsliga processer. Nyttan och möjligheterna med den nya tekniken har kommit i skymundan. Men klart är att 5G kommer att möjliggöra ny innovation som tar digitaliseringen av människors vardag, företagande och industrier, samt samhället i stort till nästa nivå. Medan vi avvaktar tar andra stora steg. Sverige är förvisso en digital stormakt men vi riskerar att halka efter och bli omsprungna av länder med mer ambitiösa planer.

5G är inte bara nya digitala motorvägar, det är också en innovationsplattform för nya tjänster. Vi får tillgång till mer information och data om det som händer kring oss och vi kan börja kommunicera med maskiner och system på sätt som inte varit möjligt tidigare. Genom hög datahastighet och extremt låg fördröjning kommer data kunna hanteras i realtid, vilket öppnar dörren för helt nya tjänster. Allt från nya spelupplevelser i mobilen till digitala vårdtjänster och automatiserade industrier och transporter. 5G-näten kommer vara bärare av alla dessa tjänster. Med 5G kommer vi kunna adressera ett stort antal utmaningar och möjligheter för att effektivisera, innovera och driva en hållbar samhällsutveckling.

Vi ser nu hur länder som Finland, Tyskland, Storbritannien och Schweiz har varit bättre på att rulla ut den nya tekniken och tillgodogöra sig dess möjligheter. I Asien och USA har man kommit ännu längre. Svenska industriföretag konkurrerar med industriföretag som redan hunnit ställa om sin produktion till ett uppkopplat och digitalt arbetssätt. Om vi inte ökar takten och på riktigt börjar dra nyttja av den nya teknikens fulla potential kan det få långsiktigt negativa konsekvenser för vår digitala konkurrenskraft i världen och dess betydelse för ekonomin och samhället. Utbyggnaden av de svenska 5G-näten är i full gång och det är dags att vi alla – näringsliv, politiska beslutsfattare, offentlig sektor och akademin – accelererar vårt konkreta arbete för att möjliggöra 5G och dra nytta av dess fulla potential. Vi föreslår att:

  • Sverige behöver initiera konkreta utvecklingsprogram inom olika områden där 5G och dess möjligheter tas till vara och där det offentliga, akademin och näringslivet har givna roller. Miljö, transporter, energiförsörjning och hälso- och sjukvård är exempel på områden där den nya tekniken kan medföra helt nya möjligheter att lösa samhällets uppgifter och utmaningar.
  • Forskning, utveckling och utbildning inom digitalisering behöver stärkas. Forskning, utveckling och utbildning är avgörande för svensk tillväxt och konkurrenskraft och Sverige som kunskapsnation. Analyser visar att andra länder ökar sina insatser på området och vi behöver fortsätta satsa för att bibehålla vår position. Regeringen har nyligen gett ett uppdrag kring digitalisering av näringslivet till Vinnova med medföljande finansiering. Det är bra och välkommet, men satsningen skulle behöva vara väsentligt större, med en tydlig inriktning på spetsforsknings-områden, testmiljöer och utbildningssatsningar och 5G bör vara en självklar del i det.
  • Näringsliv och offentlig sektor behöver ges möjligheter att dra full nytta av den nya tekniken och utveckla konkurrenskraftiga innovativa lösningar. För att uppnå det behövs möjliggörande regler och innovationssandlådor samt en öppen och transparent marknad som skapar ett ekosystem, vilket även kommer bidra till att behålla och locka nya internationella företag och talanger till Sverige.
  • Sverige behöver aktivt bidra med engagemang och kompetens för att stärka och utveckla EU:s inre digitala marknad. EU:s återstartsfonder (RRF) är en kraftfull satsning på investeringar för att modernisera och återstarta medlemsstaternas ekonomier efter pandemin. Att använda dessa medel för en riktad grön digitaliseringssatsning där 5G är en självklar del, är förmodligen det mest produktiva man kan göra.

Med dessa åtgärder kan Sverige ta vara på de oändliga möjligheter som 5G för med sig. Låt inte politisk rädsla stå i vägen för utvecklingen. Marknadens aktörer har ett gediget säkerhetstänk och svenska intressen är i första rummet. Det är dags för Sverige att lyfta blicken och möta framtiden.

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen

Johan Britz, näringspolitisk direktör, Svenskt Näringsliv

Thomas Erséus, vd, Almega