Hoppa till innehåll
Den 1 mars kommenterar My Bergdahl näringspolitisk expert regeringens beslutat om ändringar i Sveriges återhämtningsplan inom EU:s återhämtningsfacilitet.

Den 7 mars samlades en grupp representanter för medlemsföretagen för att diskutera krigets inverkan på informationssäkerhetsarbetet.

– För företagen i techbranschen kommer det att finnas ett fortsatt behov av erfarenhetsutbyte kring säkerhetsfrågorna i spåren av kriget i Ukraina – även om det är de fysiska konsekvenserna av kriget som berör mest och medför stort lidande. TechSverige fortsätter att följa utvecklingen kring cybersäkerhet och vara i kontakt med medlemsföretagen, kommenterar Fredrik Sand, näringspolitisk expert TechSverige efter mötet.

Den 8 mars kommenterar My Bergdahl att Digital Europe tillsammans med TechSverige, som en av 35 europeiska branschorganisationer, skrivit ett öppet brev om vikten av att EU satsar på informations- och cybersäkerhet. Brevet innehåller också en tydlig uppmaning till ministrarna att stödja Ukraina och bidra till att människor i Ukraina – och på flykt – har möjlighet att hålla kontakt med familjer och närstående.

På den Internationella kvinnodagen 8 mars släppte TechSverige ett poddavsnitt där vi med hjälp av Nyckeltalsinstitutets vd Tina Ekström diskuterar läget för jämställdheten i branschen.

Samma dag, den 8 mars släpps en Hej vd-special där Visma Enterprises vd Sofia Gerstenfeld, som även är ledamot i styrelsen för TechSverige, svarar på frågor med tema jämställdhet. Även Kjell Morten Johnsen, Tele2 intervjuas i samband med att det är Internationella kvinnodagen.

Den 16 mars kommenterar My Bergdahl vårt svar gällande remissen Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad (I 2021:A) som gället ett nytt regeringsförslag om att låta kommunala bostadsbolag sälja tjänster till medborgare utanför kommungränsen.
– Att kommunala stadsnät kan vara viktiga för utbyggnaden av fiber och upplåtelse av ”svartfiber” inom kommunens gräns är nog de flesta överens om. Men att kommunala bolag kan sälja bredband till konsumenter – till och med i en annan kommun – känns mer långsökt skriver My.

Den 22 mars kommenterar Fredrik Sand TechSveriges svar på remissen Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97).
– Ska digitaliseringens möjligheter utnyttjas fullt ut måste marknaden få möta myndigheterna utan mellanhänder, skriver Fredrik.

Den 22 mars anordnade TechSverige tillsammans med IDG Tech Awards Sweden på Sergel Hub i Stockholm. Runt 350 personer var på plats för att fira vinnarna i den första upplagan av galan Tech Awards.

Den 24 mars publiceras ett specialavsnitt av Vitecherupp-podden. Avsnittet spelades in under Tech Awards 2022 och gästades de tre jurymedlemmarna Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, Tre Sveriges vd Haval van Drumpt och författaren och föreläsaren Per Schlingmann som samtalade om läget i branschen.

Den 28 mars kommenterar Fredrik Sand uppgifterna om att EU och USA gjort en preliminär överenskommelse för att underlätta dataöverföringar mellan EU och företag i USA, trans-Atlantic Data Privacy Framework.
– Frågan är angelägen på båda sidor. Kommissionen menar att dataöverföringar ger upphov till 900 miljarder euro i gränsöverskridande handel, stärker digital konkurrenskraft och främjar ekonomiskt samarbete. Så låt oss hoppas på att det blir tredje gången gillt för försöken att ordna datatrafiken över Atlanten, skriver Fredrik.

Den 28 mars intervjuas Johan Torstensson, Tietoevry i vår serie Hej vd,  nu fokus på kriget i Ukraina och följderna för våra medlemsföretag.

Den 29 mars kommenterar Ana Andric årets resultat av Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som ger en bild av medlemsföretagens kompetensbehov och rekryteringsmönster. Av resultatet framgår att det finns gott om jobb, men att vi står inför stora utmaningar när det gäller att hitta kompetensen som ska göra jobbet. I synnerhet i techbranschen, där efterfrågan på kompetens och arbetskraft eskalerat i takt med digitaliseringens ökade genomslag.
– Den kompetensbrist som hindrar techföretagen från att växa är därmed inte bara techsektorns utmaning – utan hela samhällets, då den riskerar att bromsa samhällelig tillväxt, skriver Ana i sin kommentar.

Den 31 mars deltar Khashayar Farmanbar i Vitecherupp-podden i ett samtal med Åsa Zetterberg  som bland annat frågar.
– Får digitaliseringsfrågorna den plats de förtjänar i ministerns portfölj och vad ser han som de största samhällsvinsterna med den digitala utvecklingen? Vilka är de viktigaste valfrågorna och hur kan vi skapa ett ännu större engagemang kring tech- och digitaliseringspolitik?

Läs mer om vad vi gjorde i april.