Hoppa till innehåll
Uppdraget var att utreda hur statens behov av säker och kostnadseffektiv it-drift kan tillgodoses. Men förslagen om statlig it-drift rymmer många risker.

Den senaste utredningens förslag innebär att ett fåtal statliga myndigheter ska leverera it-tjänster till andra myndigheter. Det ska alltså finnas ett statligt it-tjänsteutbud. Även om utredaren skriver att tjänster i första hand ska köpas från privata leverantörer så saknas det konkretion om hur detta ska gå till. I stället beskrivs mer utförligt hur det statliga utbudet ska utvecklas.

De privata leverantörernas roll behöver därför förtydligas och förstärkas.

Det behövs tydliga regler och mer arbete för att säkerställa att de privata företagen kan och får leverera de bästa it-tjänsterna, så att myndigheterna kan få det som regeringen och alla andra vill att de ska ha – säkra och kostnadseffektiva it-tjänster!

Det hade varit önskvärt att regeringen tog ett mer fundamentalt grepp om frågan om digitaliseringen av den statliga förvaltningen. I utredarens förslag ligger nu i stället en acceptans av utvecklingen, som den har sett ut genom en lång följd av år. Resultatet av detta blir att de myndigheter som ska samordna och levererar it-tjänster kommer att ha en mycket stark ställning och ett stort inflytande inom centrala delar av digitaliseringen av den statliga förvaltningen.

Med den nya maktkonstellationen kan det bli en obalans i den statliga förvaltningen. I takt med digitaliseringen kommer obalansen i sin tur påverka hur regeringen kan utveckla myndigheternas arbete och vad de ska göra. Det kan komma som en obehaglig överraskning.

Ska digitaliseringens möjligheter utnyttjas fullt ut måste marknaden få möta myndigheterna utan mellanhänder. Nu finns förslagen i energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbars (S) inkorg. Återstår att se om han tar ledningen i att förnya digitaliseringen av den statliga förvaltningen eller lämnar walk-over till starka myndigheter att sätta dagordningen.

TechSverige har många medlemmar som kan bidra med säkra, kostnadseffektiva och innovativa it-lösningar. Regeringen måste ge dem chansen.

TechSveriges svar på remissen Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)