Hoppa till innehåll
Den 2 september kommenterar vår näringspolitiska expert Frida Faxborn vårt remissvar gällande Använd det som fungerar (SOU 2021:26).

Den 2 september intervjuas Blockets marknadschef Martina Göransson. Blocket är ett av värdföretagen för TechSveriges förändrings- och jämställdhetsprogram Womentor. Under företagets värddag var temat värderingsstyrt ledarskap och jämställdhet.

Den 3 september publicerades ett pressmeddelande med kommentar till regeringen presentation på satsningar bredbandsutbyggnaden 2022.

– IT&Telekomföretagen har, tillsammans med många andra aktörer, under en lång tid drivit på för att regeringen ska öka stödmedlen så att alla i hela landet ska kunna få tillgång till snabbt bredband – oavsett var man bor. Genom regeringens besked tas ytterligare steg för att nå målet även om mer behövs, säger vår näringspolitiska expert My Bergdahl.

Den 3 september hålls möte i Telekområdet.

Den 3 september kommenterar Christina Ramm-Ericson MSB’s uppdrag att förbereda ett nationellt samordningscentrum inom cybersäkerhet.

– I arbetet framåt är det viktigt att samverkan med näringslivet blir tydligare som i många delar är en del av den samhällskritiska infrastrukturen. IT&Telekomföretagen och våra medlemsföretag ser därför fram emot att bidra i centrets arbete framåt, avslutar Christina Ramm-Ericson.

Den 8 september intervjuas Anna Bäck, Kivra i vår serie Hej vd.
– På flera håll har vi sett hur digitala tjänster har underlättat på olika sätt under pandemin. Jag tycker vår roll som företag är solklar, vi ska inte bara under en pandemi utan alltid söka möjligheter att göra gott genom vår kärnaffär, säger Anna.

Den 8 september deltog Åsa Zetterberg i Fossilfritt Sveriges seminarieserie ”Teknik runt hörnet”.

Den 16 september anordnades Womentordagen.

Den 14 september intervjuas Elena Fersman, ansvarig för Global AI Accelerator på Ericsson om juryarbetet gällande Årets AI svensk.
Årets AI svensk är en utmärkelse som syftar till att främja insatser, engagemang och arbete inom AI som leder till att föra svensk AI framåt.

Den 16 september hölls möte i Hållbarhetsrådet.

Den 18 september  intervjuas My Bergdahl i svt om spoofingbedrägerier. 

Den 21 september intervjuas Nyckeltalsinstitutets vd Tina Ekström om JÄMIX.
– JÄMIX tar fram fakta kring rådande arbetsvillkor vilket ger ett evidensbaserat beslutsunderlag för val av aktiviteter som ger mest effekt i arbetet att bygga en organisation som är attraktiv, jämställd och hållbar, berättar Tina Ekström.

Den 22 september publiceras Christina Ramm-Ericsons debattartikel Den digitala kraftsamlingen lyser med sin frånvaro i regeringens budget.

Den 28 september anordnar Post- och telestyrelsen, PTS, ett informationsmöte om övergången från 2G och 3G. Vid mötet deltar Tommy Ljunggren, TechSverige och berättar om branschens syn på övergången.

Den 29 september intervjuas Rikard Johansson, Sunstone i vår serie Hej vd.
– Förändringar i arbetslivet som drivits fram av pandemin kommer att ha stor påverkan på hur och var vi jobbar framöver, vilket i sin tur leder till förändrade krav på såväl lokaler som hur vi ser till att skapa och behålla samhörighet och engagemang i företaget, säger Rikard i intervjun.

Läs mer om vad vi gjorde i oktober