Hoppa till innehåll
Den 28 september arrangerar Post- och telestyrelsen, PTS, ett informationsmöte om övergången från 2G och 3G. Vid mötet deltar IT&Telekomföretagens Tommy Ljunggren och berättar om branschens syn på övergången.

– Vi är glada att PTS tar det här initiativet så att olika samhällsaktörer och användare kan få information om vad övergången innebär. Genom att få ut informationen brett så hoppas vi att vi gemensamt kan se till att övergången sker så smidigt som möjligt, säger Tommy Ljunggren.

2G- och 3G-näten används i allt mindre utsträckning för tal och datatrafik och på sikt kommer det inte att finnas reservdelar eller kompetens för att säkerställa att dessa nät kan fungera. Därför pågår en övergång till moderna nät som 4G och 5G i hela världen. De flesta telefoner som används i Sverige har stöd för tal och data via 4G men även om det alltså inte är så många mobiltelefoner som berörs så finns det fortfarande många kunder, såväl företag, myndigheter och privatpersoner som använder näten för mer speciella och ibland samhälls- eller företagskritiska uppgifter. Många trygghetstelefoner i kommunerna stödjer t ex fortfarande bara 2G/3G. Det finns hisstelefoner, larm och styrutrustning som också alltjämt är beroende av 2G/3G. Därför är det väldigt viktigt att nå ut med information om övergången så brett som möjligt för att säkerställa en effektiv övergång, utan risk för avbrott i viktiga samhällsfunktioner och där alla användare hinner välja nya lösningar.

– Nedstängningen av 2G och 3G nät är något som sker runt om i hela världen. För svensk del finns det inget gemensamt stängningsdatum utan de olika operatörerna har olika tidplaner utifrån sina förutsättningar och överväganden. Som användare bör man därför se över sina egna förutsättningar och ta kontakt med sin operatör för att höra hur planerna ser ut just för denne, avslutar Tommy.

Mer information finns här:
Dags att förbereda Sverige för övergången från 2G och 3G – IT&Telekomföretagen (techsverige.se)
Informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät | PTS