Hoppa till innehåll

Nyligen öppnade Årets AI svensk upp för nomineringar. En utmärkelse som syftar till att främja insatser, engagemang och arbete inom AI som leder till att föra svensk AI framåt. I juryn ingår Elena Fersman, Ansvarig för Global AI Accelerator på Ericsson. Vi ställde några frågor till Elena om Sveriges position inom AI och hur hon ser på utmärkelsen.

Hur står sig Sverige i AI utvecklingen?

Digitaliseringen i näringsliv och offentlig sektor är en förutsättning för effektiv tillämpning av AI. Sverige har svarat snabbt på omställningen till det digitala, vilket gör det möjligt att använda de senaste AI-teknologierna som finns tillgängliga på marknaden.

Starka nationella nätverk såsom AI Sweden och Centrum för Tillämpad AI inom RISE bidrar till ökat intresse för den accelererade utvecklingen, kraftsamlingen och tillämpningen av AI. Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) bidrar starkt till att Sverige är ledande inom AI – både på det akademiska och industriella planet samt i samverkan däremellan.

Sverige har ett väl fungerande samarbete mellan akademi och industri

Svenska lärosäten satsar på AI inom både forskning och utbildning och det uppstår nya tvärvetenskapliga utbildningsprogram där AI blandas med andra inriktningar såsom tex medicin. Sverige har väl fungerande samverkan mellan akademi och industri vilket bäddar för god tillgång till de senaste AI algoritmerna. Dessutom skapas många innovativa AI-startups inte minst med stöd av svenska innovationssystemet med Vinnova i spetsen.

Varför behövs utmärkelsen Årets AI svensk?

Sverige är ett av världens mest innovativa länder med starkt positionerade industrier. Utvecklingen av unika AI-lösningar och snabbheten i att tillämpa AI-metoder är kritisk för att svenska bolag inte ska halka efter i den internationella konkurrensen. Utmärkelsen Årets AI svensk är viktig för att lyfta förebilder som bidrar positivt till utvecklingen, tillämpningen och den ökade acceptansen av AI.

Vad tycker du är extra viktigt hos mottagaren av priset?

För mig är det viktigt att mottagaren av priset är en förebild inom svensk AI och dessa kan finnas inom många olika områden. Personen som får priset kan ha bidragit med stark AI-forskning eller AI-innovation, gjort framsteg för tillämpningen av AI i näringsliv eller offentlig sektor, stärkt kraftsamlingen kring AI inom landet, eller bidragit till ökad acceptans av AI i samhället.

Läs mer om priset och nominera på aretsaisvensk.se