Hoppa till innehåll
Den 1 februari kommenterar Frida Faxborn, näringspolitisk expert kommenterar TechSveriges svar på remiss av promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning.

Den 2 februari håller Telekområdet möte.

Den 3 februari deltar Ana Andric, näringspolitisk expert i Installatörföretagens websända samtalsserie IN Talks. Ett samtal om om hur ska man se på kompetensförsörjning inom samhällsviktiga branscher.

Den 4 februari  publicerar Di debatt debattartikeln Sveriges beredskap behöver näringslivet.

– Hotbilden mot Sverige är bredare och mer komplex än någonsin. Att bygga ett motståndskraftigt samhälle kräver en gemensam ansats, skriver TechSveriges Åsa Zetterberg och flera andra ledande företrädare i det svenska näringslivet.

Den 7 februari  publiceras Tech50, listan över de mest inflytelserika personerna inom tech i Sverige 2022. Listan är framtagen av Techsverige tillsammans med IDG.

Den 8 februari hålls möte i IT-kompetensrådet.

Den 9 februari intervjuas Tre Sveriges HR Business Partner Julia Palm om sin medverkan i Womentor. Tre Sverige är ett av de företag som har varit med i TechSveriges jämställdhets- och förändringsprogram sedan starten 2006.

Den 11 februari avlutas Womentor 2021.
– Det finns en stor kompetensbrist i techbranschen och vi lider av att vi inte har den könsbalans som vi skulle önska och kan inte växa i den utsträckning som vi vill som företag. Framtiden är här och möjligheterna är enorma men vi måste skapa en bransch och en berättelse som lockar fler, säger Åsa Zetterberg om läget i branchen.

Under 2022 kommer TechSverige att ta ett helhetsgrepp vad gäller insatser inom jämställdhetsområdet, ett arbete som kommer att pågå under hela året. Rekryteringen till Womentor-programmet kommer därför att pausas under 2022.

Den 22 februari kommenterar TechSveriges Fredrik Sand pressmeddelandet att regeringen beslutat att under en period avsätta 50 miljoner kronor årligen för att stödja svenskt deltagande i programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL).

-Regeringens skriver att syftet med beslutet är ”att säkerställa” samhällets digitala omställning. Kunde vi för 50 miljoner kronor om året säkerställa den digitala omställningen skulle nog få tveka. Inte ens för att lägga det dubbla för att vara säker på att det lyckas. Nu är det förstås inte så enkelt, skriver Fredrik Sand.

Den 24 februari kommenterar TechSveriges Fredrik Sand EU-kommissionen aviserade förslag till ny lagstiftning om regler för tillgång till och användning av data, den så kallade Data Act.

Den 24 februari hålls möte i Hållbarhetsrådet.

Den 25 februari kommenterar Åsa Zetterberg Rysslands invasion av Ukraina.

– Tillsammans med Svenskt Näringsliv och Almega, arbetar vi på TechSverige nu med att söka få en överblick av situationen; vilka konsekvenser – direkta och indirekta – kommer detta att få för näringslivet i stort, för olika branscher och för enskilda medlemsföretag. Vi som organisationer står enade i vårt fördömande av Rysslands handlingar och arbetar nu för att finnas där och stödja och stötta våra medlemsföretag, skriver Åsa Zetterberg.

Läs mer om vad vi gjorde i mars.