Hoppa till innehåll
Torsdagen den 10 februari är det avslutning för Womentor-året 2021. Ett av de företag som har varit med i TechSveriges jämställdhets- och förändringsprogram sedan starten 2006 är Tre Sverige. 

– Det är vi stolta över. Samtidigt som det har varit fantastiskt utvecklande för adepter och mentorer har det varit en möjlighet för oss som bolag att kunna vara med och påverka branschen och påvisa att vill vara en del av en förändring. Womentor bidrar verkligen till att skapa uppmärksamhet och är en stark kraft för både den interna och externa brandingen. Det är viktigt att kunna se att det inte bara är vi som har det här på agendan utan att det är en viktig fråga för hela branschen. När man ser att företag har samma typ av utmaningar blir det lättare att öppna upp och dela med sig av sina erfarenheter, säger Tre Sveriges HR Business Partner Julia Palm.

Under de senaste fem åren har Tre Sverige ökat andelen kvinnor på ledarposition från 30 till 43 procent.

– Vi på Tre har begåvats med starka kvinnliga förebilder inom alla våra verksamhetsområden, inte minst inom Tech, vilket är en av faktorerna som påverkar vår positiva utveckling i rätt riktning samt är en morot och motivation för talanger både inom och utanför Tre att se möjligheten att utvecklas, utmanas och klättra hos oss.

Genom att alltid ha jämställdhetsfrågan högt på agendan kan Tre ta vara på den innovationskraft som finns för att ta det till nästa steg.

– Vårt arbete har hela tiden präglats av att vi jobbar väldigt nära verksamheten med både ledare och medarbetare där vår starka företagskultur genomsyrar allt vi tar oss för.  Alla medarbetare är pusselbitar till ett jämställt och positivt klimat då jämställdhet finns som aktuellt område inom det vi tar oss för – allt från utbildningsforum till diskussioner inom hållbarhet. Hur gör vi för att bli ett mer jämställt bolag? Vi satsar långsiktigt men har med oss att inget kommer att förändras över en natt om vi inte arbetar aktivt med frågan här och nu. Kombinerat med rätt verktyg, processer och planering så ser vi till att roligt på vägen och har tydliga målsättningar för att kunna följa upp arbetet och se att det sker en förändring som i sin tur skapar engagemang, säger Julia Palm.

Just nu arbetar Tre Sverige efter en långsiktig strategi som sträcker sig till 2025 och är uppdelad i olika områden: Könsfördelning på totalen, bland ledare och inom respektive organisationsdel. Detta för att skapa en balans även inom olika affärsområden och inte bara på övergripande nivå.

– I och med att vi arbetar så nära verksamheten kan vi följa upp hur nyckeltalen förändras under exempelvis ett kvartal och använda datan för att anpassa aktiviteter och planering inför kommande perioder, där det kan röra sig om aktiviteter såsom anpassade utbildningar, event eller nätverk. Det har varit väldigt framgångsrikt att våga kavla upp ärmarna och ifrågasätta oss själva genom att ta fram data i stället för att förhålla oss till en antagen sanning. Vi är en del av lösningen utifrån de förutsättningar och den data som vi har.