Hoppa till innehåll
Den 4 oktober kommenterar vår näringspolitiska expert Ana Andric Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) rapport som kartlagt utmaningar och föreslår åtgärder för ökad jämställdhet i IT-sektorn.

– Resultatet visar glädjande att andelen kvinnor som examinerats från IT-utbildningar har ökat kraftigt. Det är samtidigt oroande att en ökad andel kvinnor också anger att ”IT inte är något för dem”. Det ställer särskilt stora krav på oss i branschen att vara attraktiva, både för att söka sig till tech-yrkena och, kanske ännu viktigare, stanna kvar i dem, säger Ana Andric.

Den 11 oktober friar Telekområdgivarna 15 år.

Den 13 oktober publicerar TechSverige tillsammans med ElektronikBranschen, APPLiA, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen  en gemensam position om elektronikskatten (kemikalieskatten). Positionen lyfter vår gemensamma inställning i de delar där industri och näringsliv står enad i förhållande till den utredning av skatten som genomförts av Kemikalieinspektionen och Skatteverket på uppdrag av regeringen.

Den 15 oktober släpps ett nytt avsnitt av Vitecherupp-podden. Detta avsnitt, det nionde i ordningen, handlar om inkludering och hur vi kan få fler att söka sig till techbranschen. Gäster är Binette Seck som är konceptledare för innovationshuset Changers Tech och Per Wallentin, vd på Knowit och styrelseledamot i TechSverige.

Den 22 oktober kommenterar vår näringspolitiska expert Fredrik Sand regeringens nationella datastrategi.

Den 29 oktober gästar Åsa Zetterberg Vitecherupp-podden. Det blir ett samtal om vägen framåt efter namnbytet från IT&Telekomföretagen till TechSverige.

Läs mer om vad vi gjorde i november