Hoppa till innehåll

I dag presenterade regeringen en nationell datastrategi, vilket välkomnas av TechSverige. Strategin syftar till att öka tillgången till data och därigenom stärka Sveriges konkurrenskraft genom att bättre nyttja digitala datatillgångar. Målet är att Sverige ska vara en ledande datadelningsnation inom AI och digital innovation för att stärka välfärden, svensk konkurrenskraft och bidra till ett hållbart samhälle.

– Att regeringen till slut har beslutat om en datastrategi är välkommet. I strategin beskrivs dock huvudsakligen redan vidtagna åtgärder och mindre om viktiga förutsättningar för att strategin ska lyckas i praktiken, säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på TechSverige.

Företagsperspektivet saknas

Fredrik Sand menar att nya ambitiösa åtgärder och strategiska insatser som på riktigt skulle kunna leda till de mål som regeringen säger sig sträva mot lyser med sin frånvaro.

– Områden som skulle behöva lyftas fram handlar till exempel om kompetensförsörjning, immateriella rättigheter och behovet av mer genomgripande förändringar av hur myndigheter förhåller sig till öppna data. Företagarperspektivet saknas också i stor utsträckning.

Data en förutsättning för konkurrenskraft

Datastrategins tal om “kontrollerad delning” av data kan komma att utnyttjas av myndigheter för att helt enkelt behålla data för sig själva, enligt Fredrik Sand. Han poängterar samtidigt att det i grunden är välkommet att regeringen nu talar om data som en viktig förutsättning för konkurrenskraft och innovation – även om det ibland är på omvägar.

– Datastrategin är i vissa avseenden ambitiös, men vittnar också om att området har varit eftersatt. Strategin måste omsättas i handling och det brådskar. Mer rymddata är förstås bra, men det återstår mycket arbete med regeringens markservice, avslutar Fredrik Sand.