Hoppa till innehåll

Jultomten kom tidigt i år – nu ska datadelningen öka!

Tänk att en grå och snölös måndag strax före jul kan få den bästa av starter. I dag presenterades nämligen en utredning om hur den offentliga förvaltningen ska kunna bli bättre på att dela data på ett effektivt och säkert sätt. Utredare Erik Janzons presentation var ljuv musik för våra öron och han föreslår ett bygge av en så kallad informationsdelningsmotorväg till gagn både för klimatomställningen, patientsäkerheten och motverkandet av välfärdsbrott.

Sverige ligger efter i arbetet med att tillgängliggöra öppna data och har datakällor som skulle kunna användas mer effektivt, något som vi på TechSverige påpekat under lång tid. Utredningen sammanfattar det så bra: Det finns stora nyttor för individer och offentlig förvaltning med interoperabilitet vid datadelning, såsom ett förbättrat informationsutbyte mellan myndigheter, bättre service för enskilda, en högre tillgänglighet, delaktighet, datakvalitet, effektivitet, tillit och för innovation. Det föreslås därför att det införs en ny lag med krav på att nationella interoperabilitetslösningar ska användas vid datadelning inom den offentliga förvaltningen.  

Ökad datadelning på ett likvärdigt sätt är något TechSverige framfört behov av länge, senast i vårt inspel till regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Bättre datadelning stärker också arbetet med öppna data. Det har länge varit ett område där Sverige har varit långt ifrån digitaliseringspolitikens mål ”att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Nu är det EU som tvingar Sverige att göra värdefulla datamängder tillgängliga – inte som resultat av denna eller tidigare regeringars politik. Med en ny lag med krav på interoperabilitetslösningar kanske det blir lättare att ta ett större grepp på frågorna om data och återanvändning av data från den offentliga sektorn. I vår rapport En techagenda för Sverige föreslog vi att man inte behövde vara bäst i världen, men i alla fall bäst i Norden på att tillgängliggöra myndighetsdata och offentliga data. 

Nu har regeringen chans att ta ett politiskt och framtidsorienterat ledarskap som vi efterfrågat genom att ta utredningens förslag vidare. Det föreslås att Digg tar fram lösningarna och får föreskriva om dem. Oavsett var ansvaret slutligen hamnar vill vi särskilt poängtera vikten av en nära dialog och samarbete med näringslivet som står hungrigt för att bidra. Vi behöver full fart framåt för att vi på riktigt ska kunna nyttja digitaliseringen och alla tillgängliga data på bästa sätt för Sverige. Det bör helst inte dröja till 2030…