Hoppa till innehåll
Den 8 november tar Catharina Borgenstierna, vd på Camanio Care och Ylva Hennig, vd på Cambio Healthcare över ordförandeskapet i Rådet för Välfärdsteknologi.

Den 9 november presenteras Per Wallentin, koncernchef och vd på Knowit som ny ordförande i TechSveriges styrelse. Per Wallentin ersätter Pär Fors som meddelat att han önskar avgå då han tillträtt en ny tjänst som vd på ett företag i Danmark.

Den 10-11 november håller Advania i en träff med temat Digitalt ledarskap. Under 2021 är Advania ett av Womentor-programmets värdföretag.

Den 12 november kommenterar vår näringspolitiska expert Fredrik Sand att Nationellt cybersäkerhetscenter anordnat sin första konferens.

– Ömsesidigt informationsutbyte mellan myndigheter och företag kommer att vara a och o om Sverige på allvar ska kunna förbättra cybersäkerheten. TechSverige och våra medlemsföretag önskar centrets nytillträdda chef Therese Naess all lycka till och vill understryka att vi gärna är med och bidrar i arbetet framåt.

Den 17 november hålls möte i IT-kompetensrådet. Beatrice Silow,  Nexer Groups kommunikations- och kulturchef tillträder som ny ordförande i TechSveriges IT-kompetensråd.

Den 18 november arrangerade TechSverige den fjärde upplagan av AI SUMMIT, denna gång tillsammans med AI Sweden. Under eventet presenterades det senaste inom AI av flera nyckelpersoner inom området. Dessutom fick Danica Kragic Jensfelt, professor på KTH och en av Sveriges ledande robotforskare motta utmärkelsen Årets AI svensk 2021. Årets AI svensk är ett pris som delas ut av TechSverige. Utmärkelsen går till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI.

Den 22 november publicerar TechSverige tillsammans med övriga medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv dokumentet Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap i EU 2023.

Den 22 november deltar TechSveriges Åsa Zetterberg och Ana Andric, näringspolitisk expert, i KTH’s webbinarieserie What are the best practices in reskilling for employability?. TechSverige tryckte särskilt på att det behövs kraftfulla insatser på kort och lång sikt för att få fler att intressera sig för, utbilda sig för och ta steget till jobben inom techsektorn.

Läs mer om vad vi gjorde i december.