Hoppa till innehåll
KTH bjöd nyligen in till ett webbinarium för att diskutera  vilken roll re-skilling kan ha för att tillgodose kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Från TechSverige deltog förbundsdirektör Åsa Zetterberg och Ana Andric, näringspolitisk expert, i ett panelsamtal. Panelen diskuterade arbetsmarknadens föränderliga behov, modeller för livslångt lärande och bästa praxis inom omskolning.

TechSverige tryckte särskilt på att:

  • Det behövs kraftfulla insatser på kort och lång sikt för att få fler att intressera sig för, utbilda sig för och ta steget till jobben inom techsektorn.
  • Digitalisering måste genomsyra hela utbildningskedjan, från grundskolan till högre utbildning.
  • Kompetensutvecklingsinsatser behövs riktade mot dem som redan är i branschen samt att fler måste uppmuntras att karriärväxla in till branschen. Detta åstadkoms med korta och kompletterande utbildningar, flexibla utbildningsupplägg och särskilda antagningsspår i högskolan och yrkeshögskolan.
  • Stärka högskolans roll i det livslånga lärandet med särskilda resurser avsedda för detta.
  • Inför tech-checkar för att öka individers incitament att höja sin digitala kompetens
  • Underlätta för företag att investera i sin personal genom ett kompetensavdrag.

Mer information om webbinariet finns här.