Hoppa till innehåll
Som ett av Womentor-programmets värdföretag 2021 håller Advania i en träff med temat Digitalt ledarskap 10-11 november. Ulrica Broo som är konsultchef på Advania är med som mentor i programmet och delar med sig av sina erfarenheter.

– För min egen del har det har varit en ära och väldigt roligt att få vara mentor till en tjej/kollega i branschen på det här sättet. Matchningen adept-mentor blev toppenbra. Primärt ligger ansvaret hos adepten att driva sin agenda med mentorn, men det är ett givande och tagande, det är viktigt att investera tid i att lära känna varandra så vi har haft regelbundna möten och samtal under hela året, säger Ulrica Broo och fortsätter:

– För Advania är det viktigt att vara med och visa att inkludering och jämställdhet är viktiga frågor. Advania arbetar kontinuerligt med att ha en kultur som är välkomnande och inkluderande. Vi arbetar för att attrahera fler tjejer till företaget och såklart utveckla och behålla de vi har. Målbilden är att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

– På grund av pandemin så är det här första gången som vi i Womentor träffas face to face under tematräffen och det känns såklart extra roligt. Även om alla digitala möten under året fungerat bra så är det synd att vi inte har kunnat ses mer tidigare. Jag hade gärna träffat de övriga mentorerna mer och haft ett utbyte av erfarenheter även där.

Kan du berätta lite om din och Helena Nordins programpunkt ”Ett hållbart och konkurrenskraftigt Advania med hög medarbetarnöjdhet” på er temadag?

– Jämställdhet och inkludering är en av Advanias viktigaste hållbarhetsfrågor och på temadagen kommer vi berätta lite mer om hela hållbarhetsstrategin. Vi kommer bland annat att berätta om hur Advania integrerar hållbarhet i affärserbjudandena.

– Vi kommer också att berätta om AdWoMan som är vårt interna tjejnätverk, en plattform för att nätverka och utveckla sina kompetenser. Ur nätverket har flera initiativ startats som Cross Mondays som är ett digitalt forum där tjejer i bolaget berättar om sina kompetenser, uppdrag och tjänster inom deras affärsområden. Allt för att lära känna varandra ännu mera på Advania. På så sätt synliggör vi olika roller och hur viktiga alla är för bolagets framgång.

Anna Kowalska Lindberg från Anima Ledarskap berättar sedan under tematräffen om vikten av ett inkluderande ledarskap och den ledarskapsutbildning hon har tagit fram för samtliga chefer på Advania. Kan du berätta lite om den?

– Det är en förmån att få vara med på den utbildningsresan och lära sig hur vi tillsammans kan skapa en ännu mera inkluderande kultur, förstå ännu bättre hur vi uttrycker oss och bemöter varandra i vardagen, hitta ännu fler beröringspunkter för effektivare samarbeten internt. Det är otroligt viktiga frågor, vi är alla varandras arbetsmiljö.