Hoppa till innehåll
Våren 2023 tar Sverige över ordförandeskapsrollen i EU. Inför detta viktiga uppdrag och för att stärka Europas konkurrenskraft har TechSverige tillsammans med övriga medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv tagit fram ett dokument med fem prioriteringar vi tycker bör prägla arbetet ;

1. Förstärk och fördjupa den inre marknaden
2. Ta ledarskapet för frihandel globalt
3. Främja en grön omställning
4. Accelerera digitaliseringen
5. Främja företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet

Om dessa, och vad vi mer konkret föreslår, kan man läsa i denna rapport:
Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap i EU 2023 (svensktnaringsliv.se)