Hoppa till innehåll
Den 1 april kommenterar Fredrik Sand Finansinspektionens uppdrag att lämna förslag på åtgärder som stärker den digitala motståndskraften i finanssektorn. Finansiella företag ska fredas från attacker som skulle kunna påverka den finansiella stabiliteten. Förslagen ska presenteras i prioritetsordning.

Den 2 april anordnas webbinariet Så påverkar Rysslands invasion av Ukraina svenska företag och tech­branschens utveckling.  Förutom en omvärldsanalys av situationen och hur den påverkar den lokala marknaden diskuterades även hur sanktioner och motåtgärder påverkar näringslivet.

Den 4 april kommenterar TechSverige tillsammans med Tågoperatörerna att regeringen gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att analysera och lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att möjliggöra god mobil uppkoppling för tågresenärer.

-Det är mycket glädjande att regeringen nu tagit nästa steg i arbetet med att förbättra uppkopplingen ombord på tåg, kriver My Bergdahl, näringspolitisk expert på TechSverige.

Den 7 april intervjuas Haval van Drumpt, Tre Sverige i vår serie Hej vd. Tre Sverige har tillsammans med flera andra svenska operatörer ställt om så att alla deras kunder kunnat ringa gratis till och från Ukraina.

Den 13 april kommenterar Fredrik Sand regeringens egentliga ambition med öppna data. 
– Vi kanske ska ha en mer realistisk syn på vad regeringens ambition egentligen är när det gäller öppna data. Det är förstås tråkigare, men om regeringen faktiskt inte vill bli bäst i världen borde Sverige i alla fall ha den uttalade ambitionen att bli bäst i Norden på att tillgängliggöra myndighetsdata.

Den 14 april intervjuas Lars Kry i vår serie Hej vd.
– Vi har självklart bistått våra kollegor nu under kriget men även innan det startade. Tidigt gjordes förberedande arbete med planer för evakuering, boende, transporter m.m. Det utfördes även arbete för att säkra källkod och annat kopplat till kunduppdrag, säger Lars Kry om situationen för företagets kollegor i Ukraina.

Den 25 april publicerar Aktuell Hållbarhet vår debattartikel Nya kemikalieskatten ännu sämre för miljön.
– En utgångspunkt i miljöpolitiken måste vara att använda effektiva styrmedel med verklig positiv effekt för miljön. Farliga ämnen ska förbjudas eller begränsas, men lagstiftningsarbetet behöver fortsatt ske på EU-nivå, där det får effekt på riktigt. Det är där Sverige bör lägga sitt krut. En dålig skatt som inte ger den miljönytta den syftar till måste avskaffas – allt annat är helt orimligt, skriver Christina Ramm-Ericson tillsammans med bland andra ElektronikBranschen.

Den 26 april intervjuas Per Samuelsson, Cisco i vår serie Hej vd. I vår artikelserie Hej vd sätter vi just nu fokus på kriget i Ukraina och följderna för våra medlemsföretag.
– Cisco har avbrutit all affärsverksamhet i Ryssland och Belarus för överskådlig tid. Vi är starkt övertygade om att det är rätt beslut, och vi arbetar med våra partners i omkringgivande länder för att säkerställa att deras egen verksamhet kan fortsätta.

Den 26 april kommenterar My Bergdahl en statliga utredning med efterlängtade förslag om anpassning av den svenska lagstiftningen på upphovsrättsområdet. Det gäller den otidsenliga ”kassettskatten” från en svunnen era av LP-skivor och kassettband.
– Förslaget är inte helt fulländat, men ett stort och välkommet fall framåt – bort från rättsprocesser och otydlighet, mot en mer förutsebar och rättssäker process där myndighetsbeslut ersätter förhandlingar mellan parter, skriver My i sin kommentar.