Hoppa till innehåll
Nyligen presenterade Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en rapport som kartlagt utmaningar och föreslår åtgärder för ökad jämställdhet i IT-sektorn. Rapporten är en del av regeringsuppdraget att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens.

– Det är en väl underbyggd rapport som belyser komplexiteten rörande jämställdheten inom IT, som alla som är engagerade i frågan bör ta del av. Utan hänsyn till komplexiteten riskerar de insatser som görs att bli ineffektiva, eller i värsta fall motverka sitt syfte, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Rapporten grundar sig dels i analyser av statistik, forskning, rapporter och annat skriftligt material från myndigheter och intresseorganisationer. Dels intervjuer med experter på området samt med kvinnor med en högre utbildning inom IT, som av olika anledningar har lämnat, eller aldrig börjat arbeta i ett IT-relaterat yrke.

– Resultatet visar glädjande att andelen kvinnor som examinerats från IT-utbildningar har ökat kraftigt. Det är samtidigt oroande att en ökad andel kvinnor också anger att ”IT inte är något för dem”. Det ställer särskilt stora krav på oss i branschen att vara attraktiva, både för att söka sig till tech-yrkena och, kanske ännu viktigare, stanna kvar i dem, fortsätter Ana Andric.

IT&Telekomföretagen bedriver ett aktivt och långsiktigt arbete för att förbättra jämställdheten i branschen. Det är viktigt, inte minst för att fånga upp den kompetens och talang som är en central del av medlemsföretagens och branschens framgångar.

Ett av flera initiativ för att åtgärda snedfördelningen mellan kvinnor och män i branschen är förändrings- och ledarskapsprogrammet Womentor som har bedrivits sedan 2006. Målsättningen för företagen i Womentor-programmet är att nå en jämn könsfördelning, där inget kön utgör mindre än 40 procent, år 2025 och för hela techbranschen år 2030. Likaså ska andelen kvinnliga chefer vara minst 40 procent till år 2030. Programmet har visat goda resultat där medverkande företag har en mer positiv utveckling avseende jämställdheten.

– I linje med det av rapporten framlyfta behovet av en bredd av åtgärder arbetar IT&Telekomföretagen aktivt för att bredda sina insatser ytterligare, bl.a. genom att ta fram en guide för jämställdhet inom tech som riktar sig till arbetsgivare i branschen. Guiden syftar till att sprida best-practices till svenska techbolag för att få fler kvinnor att söka sig till, och stanna kvar i branschen. En första version presenterades i augusti, avslutar Ana Andric.