Hoppa till innehåll
Sedan 2006 har Telekområdgivarna gett råd till konsumenter med frågor om telekomavtal. Organisationen, som ägs av IT&Telekomföretagen, har i 15 år drivit på förbättringar på telekommarknaden, följt upp hur lagar och regler har ändrats, skapat förändring där det finns brister och hållit branschen och konsumenter uppdaterade på nya beslut i Allmänna reklamationsnämnden.

Med målet att göra konsumenterna till bättre konsumenter och operatörerna till bättre operatörer har Telekområdgivarna under dessa 15 år tagit emot drygt 113 000 ärenden medan marknaden har gått från uppringt internet via modem till fiberuppkoppling med i princip ljusets hastighet.

– En återkommande utmaning är dels att det är en marknad med oerhört snabb utveckling och att vi hela tiden måste ligga steget före för att se till att problem undviks, säger, säger Telekomföretagarnas vd Mattias Grafström.

2007 skapade Telekområdgivarna sina första uppföranderegler för att motverka oseriös försäljning och oseriösa aktörer. Alla operatörer som är med i Telekområdgivarna har åtagit sig att följa dessa som går utöver gällande lagstiftning och kan betraktas som ”god sed” inom telekombranschen. Uppförandereglerna har reviderats löpande när det uppstått nya problem och situationer.

2011 inledde Telekområdgivarna ett löpande samarbete med Kronofogden och operatörerna för att motverka skuldsättning, främst för unga, för abonnemang kopplade till mobila tjänster.

2011 inledde Telekområdgivarna även arbetet som kontaktpunkt vid eventuella tv-störningar i samband med utbyggnaden av 4G-nätet för mobila tjänster.  Kostandsfria filter som avhjälper störningarna skickas ut till konsumenterna.

2015 presenterades ”Handlingsplan mot oseriös telefonförsäljning” för att komma till rätta med ett växande problem med oseriösa operatörer. Handlingsplanen har resulterat i att ett stort antal av dessa operatörer försvunnit från marknaden.

2015 uppmärksammades även problemet med täckning som inte levde upp till operatörernas löften. Sedan dess har det blivit mycket lättare för konsumenter att kontrollera täckningen innan de ingår avtal om mobila tjänster.

2017 utökades Telekområdgivrnas uppdrag till att även omfatta frågor och klagomål om fiberanslutningar.

2019 initierade Telekområdgivarna ett projekt för att hantera ett ökande problem med så kallas spoofing i bedrägerisyfte. En metod togs fram för att på teknisk väg försvåra denna typ av bedrägerier.

2020 identifierades Telekområdgivarna som den svenska aktör med bäst konsumentinformation inom telekomområdet. Organisationen är en av endast tre svenska aktörer, som inte är en statlig myndighet, som finns med på den EU-gemensamma portalen Single Digital Gateway som ger nationell information till andra EU-medborgare som t ex vill flytta till eller studera i Sverige.

Efter 15-årsfriandet den 11 oktober fortsätter arbetet tills marknaden är i en situation där konsumenterna slipper drabbas av oseriösa aktörer, vilseledande säljare, otydliga avtal och dålig reklamationshantering.