Hoppa till innehåll
TechSverige har tillsammans med ElektronikBranschen, APPLiA, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen tagit fram en gemensam position om elektronikskatten (kemikalieskatten). Positionen lyfter vår gemensamma inställning i de delar där industri och näringsliv står enad i förhållande till den utredning av skatten som genomförts av Kemikalieinspektionen och Skatteverket på uppdrag av regeringen.

Förutom grundinställningen bland samtliga undertecknande näringslivsorganisationer att elektronikskatten borde avskaffas då den inte uppfyller sin målsättning, pekar positionen även på följande:

– Om skatten trots allt behålls måste företag kunna erhålla 100 procents avdrag om angivna beskattningsbara kemikalier inte finns i produkterna.
– Att definitionen om flamskyddsmedel är additivt eller reaktivt tillsatt måste tas bort då det inte har någon koppling till ämnets inneboende hälso- eller miljöegenskaper.
– Att skatten inte bör utökas till nya produkter innan det påvisats att skatten fungerar som ett styrmedel för förbättring av hälsa och miljö.
– Att vi motsätter oss det extra tillägg på två procent utöver den årligt återkommande indexuppräkningen av elektronikskatten, som återfinns i regeringens förslag till höstbudget.

Arbete bedrivs nu av organisationerna för att påverka riksdag och riksdagsutskott inför kommande budgetarbete och de politiska partierna inför valet 2022.

Hela positionen finns att läsa här:

Näringslivets gemensamma position kring skatten på elektronik