Hoppa till innehåll

EU-kommissionen lade igår fram sitt aviserade förslag till ny lagstiftning om regler för tillgång till och användning av data, den så kallade Data Act. Kommissionens förhoppning är att det ska stimulera marknaden för data och datadriven innovation. Data Act är en del av kommissionens datastrategi för Europa och har föregåtts av ett tidigare förslag till regler för datahantering i den så kallade Data Governance-förordningen.

Förslaget innehåller, som inte är invändningsfritt, bland annat regler om datautbyte inklusive när och hur privata aktörer ska vara skyldiga att ge offentliga aktörer tillgång till data. Det finns också regler som syftar till att ge mindre företag och konsumenter bättre skydd för hur data kan användas. Dessutom finns det en bestämmelse, som väl sannolikt kommer bli mycket omdebatterad, om att industridata bara ska kunna delas, sparas och hanteras med full respekt för europeiska regler, vilket väl närmast är att likna med vad som gäller för persondata enligt GDPR.

Länk till förslaget: Data Act: Commission proposes measures for a fair and innovative data economy