Hoppa till innehåll

Datadriven innovation

Digitala lösningar och de företag som utvecklar dem har skapat helt nya möjligheter för att skapa och bidra till innovation. Idag använder sig de flesta företag inom alla näringar av digitala lösningar på innovativa sätt, ofta i kombination med andra nya tekniker eller nya tjänsteinnovationer. Också trösklarna för vem som kan utveckla produkter och tjänster har sänkts avsevärt. Redan idag har digitaliseringen markant förändrat världsekonomin, men det är bara början. En digital strukturomvandling som skapar helt nya villkor för hur produkter tillverkas, hur tjänster utformas, hur hälsa främjas och kunskaper förmedlas ligger framför oss.