Hoppa till innehåll

Det är glädjande att regeringen äntligen fattat beslut om ett showroom för främjande och spridning av det digitala och innovativa Sverige. Från IT&Telekomföretagen välkomnar vi starkt detta initiativ som vi också har varit med och drivit fram. Vi ser det som ett väldigt viktigt och framåtlutat initiativ som kan göra att vi ännu tydligare sätter Sverige och våra innovativa och digitala bolag på världskartan.

Vi ser bland annat följande möjligheter med ett showroom:

  • Att sprida våra fina erfarenheter kring det smarta, hållbara och digitala samhället.
  • Att visa upp vår fantastiska, innovativa digitala sektor för världen och locka ännu fler intressen till Sverige, såväl talanger, investeringar som innovationer. På detta sätt kan vi främja konkurrenskraften och exporten.
  • Att skapa en yta – analog och digital – som ökar kompetensen och erfarenhetsutbytet mellan såväl svenska som internationella intressenter. På detta sätt kan både det offentliga och privata Sverige få ännu fler kontaktytor för fortsatta samarbeten och innovation.
  • Att främja en digital turism från offentliga och privata internationella aktörer till det digitala och innovativa Sverige.

Från IT&Telekomföretagen kommer vi att bidra till och stödja det arbete som nu påbörjas och ska drivas av Svenska Institutet. Vi tror också att många av våra medlemsföretag har stora intressen i detta och vill bidra till det fortsatta arbetet.

Tillsammans skapar vi framtiden!

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen


Pressmeddelande: Regeringen vill visa upp det digitala och innovativa Sverige