Hoppa till innehåll

Mikael Eklund, Eklund och Eklund Konsult har valts till ordförande i Datarådet. Mikael Eklund har gedigen erfarenhet och intresse av frågor kring datadriven innovation och digital samhällsutveckling. Och han har länge varit involverad i IT&Telekomföretagens arbete.

Hur du blev intresserad av digitaliseringsfrågor?

Mitt intresse för digitaliseringsfrågor började när jag jobbade med processtyrning på Skatteverket under 90-talet. När man jobbar med processer krävs standardisering, för utan gemensamma begrepp uteblir möjligheten att effektivt styra verksamheten. Det är inget nytt. På den tiden var det manuella processer som vi standardiserade. Men manuellt arbete har en inneboende begränsning. I samband med PC-revolutionen uppstod möjligheten att automatisera och digitalisera processer. Här fanns en stor potential i att utveckla verksamheter än mer effektiva men mindre resurser dessutom. För mig är det närmast magi.

Varför har du engagerat dig i Datarådet?

En av de digitaliseringsfrågor som rymmer störst potential är ökad användning av offentlig sektors data. För att fånga upp detta var jag 2012 med och startade Öppna Datarådet inom IT&Telekomföretagen som sedan ombildades det till Datarådet. Datarådet har över tid kommit att engagera en stor grupp av medlemsföretag. Det är en formidabel samverkansplattform för att påverka digitaliseringen av samhället i en positiv riktning.

Vilka frågor tror du kommer att vara i fokus under 2020?

Molntjänstfrågor, öppna data och säkerhet. Den nyss startade IT-driftsutredningen är mycket viktig för branschen och kommer att vara fokus för Datarådet. Den kommer att sätta nya ramar för branschens möjlighet att leverera molntjänster och digitaliseringslösningar till den offentliga marknaden för lång tid framöver. Även PSI-utredningen rymmer stor potential som måste realiseras. Avslutningsvis måste också säkerhetsfrågorna nämnas, de kommer nog aldrig att gå ur tiden.