Hoppa till innehåll
Regeringen har beslutat att under en period avsätta 50 miljoner kronor årligen för att stödja svenskt deltagande i programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL).

Programmet är ett nytt EU-instrument för perioden 2021–2027 med syfte att ”stödja den digitala omvandlingen genom ett storskaligt införande samt underlätta en bred användning och spridning av digitala tjänster och teknik.”  Programmet ska bidra till att bygga upp en stärkt europeisk kapacitet inom bland annat AI, dataområden, cybersäkerhet och avancerad digital kompetens. Budgeten är 7,5 miljarder euro.

Sverige är nettobidragsgivare till EU:s budget. Det behöver alltså inte vara fel att underlätta tillgången till EU-medel. Vidare är flera av de områden som programmet ska stödja viktiga och företag verksamma i Sverige kan bidra i arbetet. Regeringen ger DIGG, Myndigheten för digital förvaltning,  i uppdrag att ansvara för en nationell samordningsfunktion och hoppas att medfinansieringen ska locka fler aktörer att matcha finansieringen.

Regeringens skriver att syftet med beslutet är ”att säkerställa” samhällets digitala omställning.

Kunde vi för 50 miljoner kronor om året säkerställa den digitala omställningen skulle nog få tveka. Inte ens för att lägga det dubbla för att vara säker på att det lyckas. Nu är det förstås inte så enkelt.

Vill statsrådet Farmanbar säkerställa digitaliseringen är det bara att fortsätta att arbeta efter förra veckans pressmeddelande. Satsningar på digitaliseringen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och TechSverige lämnade några förslag på arbetsuppgifter i en debattartikel i Ny Teknik när digitaliseringsministern tillträdde.

I artikeln skrev vi ”för att Sverige inte ska bli omsprunget i det globala racet och tappa konkurrenskraft, krävs det en rejäl ambitionshöjning från regeringen och ett helhetsgrepp kring Sveriges digitalisering.” Det gäller fortfarande och även förmodligen efter att den sista av dessa 50 miljoner kronor har spenderats.

Fredrik Sand
Näringspolitisk expert