Hoppa till innehåll

”Vi behöver agera nu och vi har redan lösningar på plats”

Kristofer Sjöholm är hållbarhetschef inom Digital Services på Sweco och även ny vice ordförande i TechSveriges hållbarhetsråd. I en intervju berättar han om hur han ser på uppdraget och varför man inte ska missa hållbarhetskonferensen A Sustainable Tomorrow som TechSverige och Sweco står värd för den 11 september.

Hur ser du på rollen som vice ordförande i Hållbarhetsrådet?
Det känns spännande att få vara med och och jobba mer aktivt med att organisera Hållbarhetsrådets träffar och möten med hjälp av TechSveriges näringspolitiska expert Frida Faxborn och rådet ordförande Johanna Giorgi i deras arbete. 

Hur ser du på kopplingen mellan tech och den gröna omställningen?
Vi som dagligen jobbar med tech och digitalisering har en skyldighet att göra det arbetet så hållbart som möjligt. Det innebär t ex att vi behöver fokusera på att maximera nyttan som tech kan bidra med inom hållbarhet utan att samtidigt ducka för de utmaningar som finns med ökande energi- och resursförbrukningen som inte minst datacenters och AI-utvecklingen skapar.

Sweco står, tillsammans med TechSverige, hubb för den digiloga hållbarhetskonferensen A Sustainable Tomorrow (AST) den 11 september. Temat för årets konferens är ”Dissonans”. Varför ska man inte missa detta?
Årets tema är högaktuellt. Vi vet att vi behöver agera nu och vi har redan lösningar på plats, men trots det händer det alldeles för lite. Att koncentrera årets konferens på detta gapet känns mycket relevant. Sedan är ju hela AST-konceptet med det digiloga mötet med talare på video och samtal och möten lokalt ett så bra hållbarhetstänkande. Att tänka på att vi inte behöver transportera oss för att kunna få till ett kvalificerat event med så profilerade talare tilltalar mig mycket och jag hoppas även det kan locka många besökare till AST2024.


Läs mer och anmäl dig till A Sustainable Tomorrow den 11 september här