Hoppa till innehåll
Fossilfritt Sverige bjöd nyligen in till webbinarium för att diskutera ny teknik och nya affärsmodeller. Fokus låg på digitaliseringen som möjliggörare för resurseffektivitet, cirkulära lösningar och delningsekonomin.  

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör deltog i panelen och lyfte särskilt att:

  • Med dagens digitala mognad och transformerande kraft kan vi tänka i helt nya banor och rubba på tidigare djupt rotade värderingar. Digitaliseringen ger oss helt nya förutsättningar där tech och hållbarhet hör ihop. 
  • Enligt World Economic Forum kan 70% av de globala målen möjliggöras genom användning av redan existerande ny teknologi.   
  • Ska Sverige vara ledande vad gäller hållbarhet och tech så behövs grundförutsättningar finnas på plats. 
  • Sverige ligger fortfarande relativt bra till, men andra länder springer på snabbt och det krävs politisk vilja och ambitioner att skapa förutsättningar för att tillvarata digitaliseringens möjligheter. 
  • Vi behöver snabba uppkopplingar över hela landet och det behövs satsningar för ökad kompetens och digital spetskompetens, som idag är brist i näringslivet och i vår bransch. 
  • Effektivt nyttjande av datadelning kräver 5G och Sverige har inte agerat tillräckligt snabbt vad gäller utvecklingen av 5G – nu måste politiken skapa förutsättningar för användning och innovationer kopplat till 5G.  
  • Offentlig sektor behöver intressera sig mer för att inte minst dela den offentligt ägda datan för att kunna skapa innovation och smarta lösningar.  
  • Konkreta förslag från IT&Telekomföretagen för att bl a komma till rätta med kompetensbristen är tech-checkar, ett individbaserat stöd för digital kompetensutveckling, som ger människor incitament att söka sig kunskap vilket kommer hjälpa företag och det offentliga. Men också att företag har incitament att ha ett kompensavdrag vilket idag kan göras för maskiner, men inte för kunskap.

Se webbinariet i sin helhet:
https://fossilfrittsverige.se/event/teknik-runt-hornet-nya-affarsmodeller-for-ett-fossilfritt-sverige/

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har ett antal företag sedan tidigare tagit fram Digitaliseringskonsulternas färdplan. Här kan man läsa mer om färdplanen:
https://fossilfrittsverige.se/roadmap/digitaliseringskonsultbranchen/