Hoppa till innehåll
Bland våra cirka 1400 medlemmar återfinns allt ifrån små startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen. Under vinjetten ”Hej vd” samlar vi deras syn på den senaste tiden och deras tankar om framtiden. Rikard Johansson är vd för Sunstone.

Hur vill du summera pandemitiden hittills från er verksamhets perspektiv?

– Det kändes osäkert hur vi skulle komma att påverkas när pandemins följder började märkas i Sverige. Många företag i vår bransch drabbades av minskad efterfrågan och att uppdrag avbröts eller inte förlängdes. Vi kunde dock ganska snabbt konstatera att våra uppdrag fortsatte, om än med förändrade arbetsformer. Sunstones kunder valde att behålla våra erfarna konsulter som har nyckelpositioner i de projekt de arbetar med, säger Rikard Johansson och fortsätter:

– Vi ställde om vårt arbetssätt väldigt snabbt. Krav från kunderna, önskemål från personalen och företagets egen bedömning sammanföll, så det fanns inget att tveka om. Vi gick över till arbete hemifrån som huvudregel. Det var möjligt genom att Sunstones anställda redan var vana att arbeta viss del av sin tid på distans och att använda de olika digitala verktyg som behövs för det. Med facit i hand från en lång tid med pandemin kan vi konstatera att det fungerat bra.

– Ett undantag från regeln har varit genomförande av sommarjobb enligt Sunstones väl etablerade koncept, där ett litet team under ledning av Sunstones anställda arbetar tillsammans på vårt kontor. Vi bedömde att det var helt nödvändigt att ha teamet samlat, så efter noggrant övervägande och med förankring i teamet har vi haft det även 2020 och 2021. Det har fungerat väl genom att alla följt råd och rekommendationer.

Vilka lärdomar har ni fått och vad tar ni med er?

– Vi konstaterar att Sunstones anställda är väl förberedda på och positivt inställda till det arbetssätt vi bedömer kommer att gälla efter pandemin, med fortsatt stora inslag av distansarbete. De är flexibla och motiverade att anpassa sig till nya förutsättningar.

– Vi har insett att det är viktigt att tänka på att ha etablerade former för regelbunden kontakt med alla medarbetare och att aktivt fråga hur de mår. Det är också nödvändigt att tänka på att alla ska ha en bra miljö för arbetet, oavsett var det utförs.

– Förändringar i arbetslivet som drivits fram av pandemin kommer att ha stor påverkan på hur och var vi jobbar framöver, vilket i sin tur leder till förändrade krav på såväl lokaler som hur vi ser till att skapa och behålla samhörighet och engagemang i företaget. Det finns ett uppenbart behov av att träffas fysiskt och vi måste se till att det kan ske under säkra former som de anställda är bekväma med. Det är viktigt både för de som redan är väl inne i verksamheten och de som är nyanställda och ska etablera sig hos Sunstone och våra kunder.

Vilka fördelar har du sett med ett medlemskap i IT&Telekomföretagen  under krisen?

– Jag har uppskattat att få information sammanställd och inriktad specifikt för vår bransch, som givit inblick i hur marknaden påverkats och vilka möjligheter till stöd som finns. Det har också varit bra att IT&Telekomföretagen fört fram budskapet om branschens betydelse för Sverige, såväl vad gäller hantering av pandemins följdverkningar som dess stora och växande del av ekonomin.

Om du blickar framåt, hur ser du på den närmsta framtiden; Vilka är era prioriterade frågor/fokusområden?

– Det är två frågor. Den ena är att på ett bra sätt hantera den tid som är kvar med påverkan av pandemin på verksamheten och att förbereda oss för den förändrade verklighet som väntar. Det gäller att hålla i de anpassningar vi gjort så länge de behövs och att inse att vi kommer att göra saker annorlunda efter pandemin.

– Den andra är att ta vara på den stora optimism och efterfrågan som råder i vår bransch, genom att lyckas balansera nya och förlängda uppdrag med att attrahera fler kunniga och engagerade medarbetare.

Vilka är de två viktigaste medskicken som du vill göra till våra politiska beslutsfattare inför valrörelsen 2022?

– Visa en positiv attityd till privat företagande och lyft fram dess betydelse. Prata om att näringslivet behöver goda villkor som motiverar och underlättar för alla sorters företag att etablera och utveckla sin verksamhet. Backa upp det med konkreta förslag.

– Analysera hur de olika stödsystem för företag som använts under pandemin har fungerat och gör förberedelser inför nästa gång liknande stöd blir aktuella. Utformningen måste vara sådan att företag verkligen kan dra nytta av stöden och handläggningen så effektiv att företag som har rätt till stöd får det snabbt.