Hoppa till innehåll

Nyligen fick MSB i uppdrag att förbereda ett nationellt samordningscentrum inom cybersäkerhet. Centrets uppgift kommer bl.a. vara att främja och göra det lättare för näringslivet att delta i gränsöverskridande projekt och cybersäkerhetsåtgärder, vilket välkomnas av IT&Telekomföretagen.

– Vår förhoppning är att arbetet kommer öka samverkan mellan det offentliga och näringslivet inom detta viktiga område. För svensk del har jämförelser och studier visat att vår beredskap att förhindra cyberhot är sämre än jämförbara länder, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen.

Centret kommer vara den svenska delen i det nätverk av nationella samordningscenter som EU i maj beslutade om. Nätverket kommer vara ett komplement till det europeiska kompetenscentrum för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning som ska inrättas i Bukarest, Rumänien.

– En accelererad digitalisering uppmanar till större investeringar i cybersäkerhet, Vi måste nå en framgångsrik digitalisering samtidigt som en hög säkerhetsnivå bibehålls. Digitalisering innebär att vi ökar beroendet till varandras system i samhället vilket också innebär att god cybersäkerhet och robusthet blir vårt gemensamma ansvar och växer i betydelse, fortsätter Christina Ramm-Ericson.

Centrumen ska också främja och sprida utbildningsprogram inom cybersäkerhet och resultat av det arbete som bedrivs inom nätverket.

– I arbetet framåt är det viktigt att samverkan med näringslivet blir tydligare som i många delar är en del av den samhällskritiska infrastrukturen. IT&Telekomföretagen och våra medlemsföretag ser därför fram emot att bidra i centrets arbete framåt, avslutar Christina Ramm-Ericson.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet: Uppdrag till MSB att förbereda nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet