Hoppa till innehåll
Fredrik Sand, Andrés Jato och Daniel Ehnhage.

Cybersändebud för svenska intressen i världspolitiken

Tekniken spelar en allt större roll i världspolitiken var ett av budskapen när TechSveriges Dataråd tog emot ambassadör Andrés Jato.

Som särskilt sändebud för internationella cyberfrågor är Jato utsedd av regeringen för att företräda Sverige inom bland annat EU, FN, i samarbeten med andra länder och i dialogen med den privata sektorn. 

Det handlar om att driva Sveriges intressen och prioriteringar inom cyberområdet. Det innefattar säkerhetspolitik, handel och konkurrenskraft, samt demokrati och mänskliga rättigheter.

– Dialogen med näringslivet är mycket viktig. Privata aktörer har inte minst visat sin betydelse i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga innovation. Digitaliseringens bidrag till landets försvar har varit avgörande, säger Andrés Jato

Regeringen kommer inom kort med en strategi för internationella cyberfrågor och det ska hållas bilaterala möten mellan Storbritannien och Sverige samt mellan USA och Sverige.

– Vi välkomnar både att regeringen har utsett ett särskilt sändebud för internationella cyberfrågor och ambassadör Andrés Jatos öppenhet för näringslivets frågor, säger Datarådets ordförande Daniel Ehnhage.

Andrés Jato belyste att cyberfrågorna finns på många olika departement som Finansdepartementet, Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet samt att han har ett ansvar att bidra till samordningen i Regeringskansliet.

– Att regeringen skriver strategier och att vi får vänta på reformer är förstås inte alltid bra. För internationella cyberfrågor finns det dock ett behov av en tydlig strategi. Frågorna är spridda i olika forum och Sverige har många viktiga intressen att bevaka. Kan en strategi bidra till detta är den välkommen, säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på TechSverige.

Andrés Jato utsågs till särskilt sändebud i augusti 2023 och var tidigare ambassadör vid den Heliga stolen och Malta med stationering i Stockholm. Han har tidigare varit chef för UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning och varit ambassadör med ansvar för arktiska frågor.