Hoppa till innehåll

Två moderata riksdagsledamöter går hårt åt den förra regeringen vad gäller svensk cybersäkerhet. Jörgen Berglund, gruppledare försvarsutskottet (M) och Camilla Brunsberg, ansvarig för cybersäkerhet i försvarsutskottet (M) skriver i en debattartikel (AB 28/8) att den förra regeringen var passiv. Det är nog många som håller med om det.

Den här regeringen har möjligen handlat lite väl snabbt på några punkter, men framför allt missar riksdagsledamöterna några helt avgörande punkter för informations- och cybersäkerheten.

M-politikerna poängterar värdet av egenutvecklade säkerhetslösningar. Vi får hoppas att det inte betyder att staten ska börja utveckla lösningar på egen hand i någon omfattning. Informationssäkerhetsarbetet behöver vara marknadsdrivet. Precis som ledamöterna skriver, finns det många företag i Sverige som har hög kompetens inom området. Ge dem chansen! Det viktigaste staten kan göra är nämligen att stärka kompetensförsörjningen på området.

Som det ofta är i debatten om informations- och cybersäkerhet, har författarna fokus på tekniska lösningar och enskilda myndigheters arbete. Helhetssynen saknas. Hur ska vi höja informations- och cybersäkerheten på bredden i hela samhället? Hur får vi upp den lägsta nivån? Här behöver vi se det komplexa samspelet mellan bland annat teknik, organisation och verksamhet.

Det finns redan i dag lagstiftning och krav inom informationssäkerhet inom vitt skilda områden där statens ansvar och inflytande skiftar. Där hjälper det inte med fler cybersoldater i första hand – även om det är en angelägen fråga i sig – när vardagssäkerheten ska höjas.

Det är bra att Berglund och Brunsberg lyfter fram hotet från utpressningsangrepp med gisslanprogram och behovet av att skydda företag och medborgare från cyberkriminalitet. Dessa brott är svåra att utreda och har ofta en internationell koppling. Därför var det välkommet att regeringen nyligen utsåg ett särskilt sändebud för internationella cyberfrågor.

Informations- och cybersäkerhet är ett komplext problem och det finns ingen snabb eller enkel lösning. Ingen aktör kan på egen hand lösa problemen inom informations- och cybersäkerhet. För att stärka säkerheten behövs högre medvetenhet om hoten, mer samverkan, förbättrad kompetensförsörjning och bättre förmåga att bekämpa it-brott.

I vår rapport Techbranschens förslag för att möta cyberhoten, utvecklar TechSverige de förslag om informations- och cybersäkerhet som vi 2022 lanserade i En techagenda för Sverige.


Fredrik Sand
Näringspolitisk expert
TechSverige