Hoppa till innehåll

Elektronisk kommunikation och digitala tjänster centrala i totalförsvaret 

Sveriges säkerhetspolitiska situation har försämrats och det finns en betydande risk att hotbilden mot Sverige kommer att förvärras. Hoten mot Sverige och företag verksamma i Sverige är allvarliga och komplexa. I rapporten ”Konkurrenskraftiga företag stärker försörjningsberedskapen och totalförsvaret” från Svenskt Näringsliv presenteras rekommendationer för att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och förberett näringsliv både i fred och i krig. Rapporten har tagits fram i samarbete med bland annat TechSverige.

Företag verksamma i Sverige har en avgörande betydelse för att upprätthålla ett motståndskraftigt samhälle och är grunden i Sveriges beredskap. Inte minst eftersom både Försvarsmakten och Nato anser att det civila försvaret behöver öka förmågan och stödja det militära försvaret med till exempel elektroniska kommunikationer (inklusive cybersäkerhet) kommer TechSveriges medlemmar att beröras av beredskapsplaneringen.  

TechSveriges medlemmar bidrar med en rad tjänster som fast och mobil telefoni, konnektivitet, it-tjänster och it-drift till viktiga myndigheter och företag, samt informations- och cybersäkerhet för många aktörer. Tillgången till kunskap, dataflöden och möjligheten att upprätthålla värdekedjor är avgörande för verksamheter i Sverige. Det är också i en väl fungerande vardag som grunden läggs för Sveriges förmåga att hantera kriser och krig.  

”Våra medlemsföretags tjänster är helt avgörande för många aktörer i samhället”

Fredrik Sand, näringspolitisk, TechSverige

– Förmågan att klara kommunikationer och hålla i gång ett digitaliserat samhälle kommer att prövas i ett skarpt läge. Våra medlemsföretags tjänster är helt avgörande för många aktörer i samhället, säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på TechSverige. 

Nu när regeringen accelererar arbetet med beredskapsplanering och försörjningsfrågor måste stor hänsyn till techbranschens villkor tas. Frivillighet och avtal bör vara utgångspunkten i samarbetet med företagen. Dagens finansiering av beredskapsarbetet behöver ses över och många gränssnitt mellan staten och branschen behöver utvecklas för informations- och cybersäkerhet.  

– Informationsflödet kan inte vara enkelriktat. Staten kan inte bara ta utan måste också ge något tillbaka. Det är ett viktigt första steg för beredskapsarbetet. TechSveriges medlemmar är beredda att bidra, säger Fredrik Sand. 

Fredrik Sand

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 81 +46 72 207 24 34 E-post

Läs mer